Lindholt, Hans Christian Pedersen (1886-1915)

Persondata
Født: 09/11-1886, Store Nustrup, Nustrup Sogn
Død: 07/06-1915, Moulin-sous-Touvent, Frankrig
Uddannelse: Teologi-studerende i Preetz
Erhverv:
Bopæl: Preetz
Hustru:
Børn (før krigsafslutningen): –

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: Ved krigens begyndelse
Udtrådt: Faldet. Ramt af projektil
Enhed(er): Ersatz-Infanterie-Regiment Balthasar, 1. Bataillon des Infanterie-Regiments Nr. 163
Rang: Vizefeldwebel
Såret:  16/09-1914 blev han såret af et strejfskud i hovedet
Udmærkelser: –
Andet: Var ifølge dødsindskrivningen i kirkebogen Leutnant der Reserve og teologi-studerende i Preetz. I Verlustlisten staves navnet ”Lindholdt”

Kilder
Kirkebog, fødte, Nustrup, LAA
Verlustenliste (03/07-1915)
Mindetavle, Nustrup Kirke
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Fotos
Foto af mindetavle, Sønderborg Slot

Mindetavle. Nustrup Kirke
Mindetavle. Nustrup Kirke

Indlæg 22. juni 1915 i Hejmdal:
Eftermæle.
Fra Styding skrives til “Dannevirke”:
Den 7. Juni faldt paa den vestlige Valplads cand.theol. Hans Chr. Lindholt fra Store Nustrup, 28 Aar gammel. Den unge Mand blev indkaldt ved Krigens Begyndelse som Underofficer i Reserven og var med i en Del Slag og Fægtninger i Belgien, bl.a. ved Løwen, indtil han blev saaret af et Strejfskud i Hovedet den 16. September.
Efter at være helbredet kom han til sin Garnison i Neumünster, hvor han hele Vinteren igennem har uddannet rekrutter. For henved 2 Maaneder siden kom han sammen med alle Officeraspiranter til Fronten, hvor han for nylig blev forfremmet til Vicefeldwebel og var igen foreslaaet til Forfremmelse.
Den 7. Juni om Morgenen blev han ramt af et Projektil af det fjendtlige Artilleri som hurtig gjorde en  Ende paa hans unge Liv.
Den unge Lindholt vilde til Foraaret 1916 have fuldendt sine Studier og saa have overtaget en Præstegerning her i Nordslesvig. Han var en af de faa, som havde mange Venner og ingen Fjender. Med ham er atter en af vore bedste unge Mænd gaaet bort.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918