Lambertsen, Johann (1892-1914)

Senest ændret den 29. januar 2019 16:14

Persondata
Født:  23/03-1892, Rønsdam, Bov Sogn
Død:  24/08-1914, Maisieres, Belgien
Uddannelse:
Erhverv:
Bopæl:  Bov
Hustru:
Børn: –

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: ?
Udtrådt:  Faldet. Døde på Feldlazarett 3 af “erhaltenen Verwundungen in den Kämpfen bei Moulin in Belgien”
Enhed(er):  Füsilier-Regiment Nr. 86, 3. Kompagnie
Rang:  Reservist
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:   Hans regiment var 23. og 24. august 1914 ved Mons og Bavay. Opført i Verlustlisten 07/10-1914 som hårdt såret og 11/06-1915 som “bisher verwundet, + Feldlaz. 3 des IX A. K. 24.8.14”

Efterladtesagen er en ansøgning om forældrerente til Hans Peter Lambertsen og Cathrina Margretha, født Herum, bosat i Bov Sogn

Kilder
Dødsbiregistret, Bov, LAA
Kirkebog, fødte, Bov, LAA
Verlustenliste (07/10-1914 og 07/10-1914)
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-02247
Mindetavle, Bov Kirke
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Fotos
Foto af mindetavle, Sønderborg Slot

Mindetavle, Bov Kirke

Indlæg 17. oktober 1914 i Hejmdal:
Ifølge et Brev, som Hans Alnor, Søn af Gaardejer L. Alnor i Ullerup (tidligere paa Mulsmark) har sendt hjem, er Johan Lambertsen, Søn af Landmand H.P. Lambertsen i Kidskelund, bleven saaret den 23. August under Stormen paa de engelske Feltstillinger ved Mons. Der var netop taget 65 engelske Fanger, og meden de to nordslesvigske Venner (Alnor og Lambertsen) netop var i Færd med at tage Vaabnene fra Englænderne, ramte en Kugle først en Gefreiter i Skulderen og saa Lambertsen i den højre Side. Alnor gik med ham et Par Skridt hen i Dækning, forbandt ham godt (en Fange gav Alnor nogle Forbindingspakker) dækkede ham til og gav ham sin Feltflaske. Straks efter kom en Officer til Stede og lod den Saarede bære hen paa Forbindingsstationen. Fjorten Dage senere har en bekendt ifølge “Fl. Av.” set Lambertsen paa et Lasaret i Belgien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918