Kjær, Jørgen Nissen (1894-1979)

Persondata
Født: 27/08-1894 i Hejsager, Halk sogn.
Død: 09/05-1979 i Halk sogn.
Uddannelse: Uddannet ved landbruget
Erhverv:
Bopæl:
Hustru: gift 30/10-1923 med Anna Cathrine Madsen.
Børn (før krigsafslutningen):
Andet: Søn af gårdejer Nis Hansen Kjær og hustru Anna Sophie f. Rudbeck. Bror til Hans Peter Kjær, Jacob Jørgen Kjær, Enevold Nissen Kjer (1895-1917), Jes Hansen Kjer (1896-1918)

Militær løbebane før krigen

Militær løbebane under krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed(er):
Rang:
Såret:
Udmærkelser:
Andet: Krigsfange i England. Link til krigsfangekort.

Tyske tabsliste:

Efter krigen
Gårdejer ”Lilholt” i Halk sogn

Kilder
Kirkebog Halk, fødte 1894. Link.
Folketælling Halk 1921, Sod. Link.

Publikationer
Link til slægtsside.
Rudbæk, Holger: ”Rudbæk Slægten” 2020

Fotos

Fra Rudbeck slægten: Jørgen Nissen Kjær gik i skole i Hejsager og var efterfølgende på Hejls Efterskole. Han er uddannet ved landbruget ude og hjemme. Han deltog i 1. Verdenskrig på Vestfronten i Frankrig, og købte kort tid efter sin hjemkomst gården ‘Lilholt’ Halk på 60 hektar og drev den til 1966. Jorgen Nissen Kjær var formand for menighedsrådet ved Halk kirke.

Aarhus Amtstidende 3. november 1916. Let sårede: Jørgen Kjær, Hejsager.

Kolding Social-Demokrat 24. december 1917. Savnede.
Postsager, som var sendte i Felten til følgende Personer, er ifl. ”Dv” komne tilbage med Påskriften ”Savnes”, nemlig: Gaardejer Nis Kjærs 2 Sønner fra Hejsager, Underofficer Enevold Kjær og Musketer Jørgen Kjær, Smedemester A. Bramsen, Vonsbæk, Gaardejer Seebergs Søn, Brandstrup, Musketer M. Th. Seeberg.

Esbjerg Avis 12. april 1918.
If. den sidste preussiske Tabsliste er
Jes Andersen fra Vedsted, Andreas Andresen fra Broager, Underofficer Lauritz Beck fra Vonsbæk, Mathias Carstensen fra Ullerup, Kaptajn i Reserven Hermann Christiansen fra Aabenraa, Otto Classen fra Egernsund, Jens Dall fra Over Aastrup, Underofficer Nis Damm fra Kassø, Underofficer Marius Faaborg fra Løjtkirkeby, Johan Frøhlich fra Ullerup, Gefrejter Andreas Gram fra Gaansager, Jørgen Gregersen fra Skodsbøl, Vicefeldwebel Ingvard Hansen fra Aarø, Gefrejter Peder Hansen fra Hydevad, Gefrejter Karl Hejn fra Arnum, Sanitets-Underofficer Peder Holm fra Vojens, Johan Ingversen fra Sillerup Mark, Karl Jakobs fra Aabenraa, August Jespersen fra Jordkær, Valdemar Jessen fra Molby, Jørgen Jørgensen fra Broager, Jørgen Kjær fra Hejsager, Johannes Kjelsmark fra Skrydstrup, Heinrich Knudsen fra Hejsager, Willy Lorenz fra Skærbæk, Peter Møller fra Johanneshvile, Niels Nørgaard fra Hvidding, Johan Oesten fra Aabenraa, Lauritz Paulsen fra Genner, Jens Petersen fra Branderup, Theodor Seeberg fra Brendstrup, Hartmuth Tiedgen fra Broager, Gefrejter Christian Weber fra Ladegaard 1 og Christian Wolff fra Stenderup som hidtil har været meldt savnede, faldne i Fangenskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918