Kahl, Paul Nielsen (1875-1917)

Senest ændret den 27. juli 2021 19:59

Persondata
Født:   22/11-1875, Åstrup, Åstrup Sogn
Død:   24/07-1917, Marasti, Rumænien
Uddannelse: 
Erhverv:   Käthner. Teglværksejer
Bopæl:   Vestenskov, Tyrstrup Sogn
Hustru:   Gift 1899 med Ane Marie Jensen, der 1921 var bosat i Tyrstrup Sogn
Børn (før krigsafslutningen):   Efterlod sig ingen mindreårige børn. Eventuelle myndige børn er ikke nævnt i efterladtesagen

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   ?
Udtrådt:   Faldet. Døde i rumænsk fangenskab
Enhed(er):   Infanterie-Regiment Nr. 141
Rang:   Landsturmmann
Såret:  
Udmærkelser:   –
Andet:   I fødselsbiregisteret er han navngivet ”Paul Nielsen Kahl”, mens han er døbt ”Poul Nielsen Kahl”
Opført i Verlustlisten 08/10-1917 som savnet og 18/10-1918 som død i fangenskab. Disse lister, i dødsbiregisteret samt i mindebladet kaldes han ”Kael”
Der blev afholdt mindegudstjeneste for ham 03/06-1918 i Tyrstrup Kirke

Kilder
Dødsbiregisteret, Christiansfeld, LAA
Fødselsbiregisteret, Åstrup, LAA
Kirkebog, fødte, Åstrup, LAA
Mindeblad, LAA
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-01014
Verlustenliste (08/10-1917 og 18/10-1918)
Mindesten, Tyrstrup Kirkegård
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Fotos
Foto af mindesten, Sønderborg Slot

Detalje af mindesten, Tyrstrup Kirkegård

Indlæg 7. juni 1918 i Hejmdal:
Død i Fangenskab
Under Felttoget i Fjor Sommer mod Rumænien forsvandt Teglværksejer Paul Kael fra Vestenskov ved Haderslev. Han havde været indkaldt i et Par Aar og deltaget i haarde Kampe i Rusland. I Foraaret 1917 kom han ned til den sydlige Valplads, hvorfra der efter nogen Tids Forløb meddeltes, at han var savnet. Trods alle Henvendelser til Oplysningskontorerne var det ikke muligt at faa nærmere Efterretning. I mange Maaneder gik hans Hustru og haabede paa, at han skulde findes i rumænsk Fangenskab. Forleden modtog hun imidlertid ifølge “Dv.” Meddelse om, at hendes Mand var død allerede i Juli Maaned i Fjor efter at være bleven haardt saaret og falden i rumænsk Fangenskab. Der havde to Kammerater, en Sydtysker og en Lippe-Detmolder taget sig af den Saarede; men han døde allerede samme Dag om Aftenen og blev begravet af Rumænerne.
Afdøde Paul Kael har ejet Teglværket i Vestenskov i otte Aar. Tidligere var han i mange Aar sysselfat paa Sabroes Teglværk. Han var født i Aastrup. En Mindegudstjeneste afholdes Søndagen den 9. Juni Kl. 3 i Tyrstrup Kirke i Forlængekse med Gudstjenesten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918