Hansen, Jörgen Peter (1885-1915)

Persondata
Født:  16/01-1885, Kjærgård, Emmerlev Sogn
Død:  26/04-1915, Vignenllis
Uddannelse:  Havde været i lære som typograf på “Hejmdal”
Erhverv:  Schriftsetzer
Bopæl:  Aabenraa
Hustru:  Ugift
Børn (før krigsafslutningen):  –

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 03/08-1914, hvor han opholdt sig i Hamburg
Udtrådt:  Faldet. Døde på Feldlazarett Nr. 4 af geværskud i maven
Enhed(er):  Infanterie-Regiment Nr. 76, 2. Kompagnie
Rang:  Reservist
Såret:  26/04-1915
Udmærkelser:  –
Andet:  Opført i Verlustlisten 05/06-1915 som såret den 26/04-1915, og 19/06-1915 som ”bisher verwundet, + in einem Feldlaz.”

Efterladtesagen er en ansøgning om forældrerente til Andreas Christian Hansen, enkemand efter Christine Hansen, født Christensen, død 1906, Aabenraa
Sagen indeholder en forespørgsel dateret 1923 om faderens bopæl
Hans bror, Christian Hansen, døde 10/05-1918

Kilder
Dødsbiregisteret, Aabenraa, RAA
Kirkebog, fødte, Emmerlev, RAA
Verlustenliste (05/06-1915 og 19/06-1915)
Efterladtesager, Invalidenævnet, RAA. Sag E-02578

Mindetavle, Skt. Nicolai Kirke, Aabenraa

Mindetavle, Skt. Nicolai Kirke, Aabenraa

Publikationer

Fotos
Foto af mindetavle, Sønderborg Slot

Indlæg 22. juni 1915 i Hejmdal:
I sidste Tabsliste meddeles, at Jørgen Hansen, Kærgaard, der hidtil har staaet opført som saaret, er død paa Lasarettet.

Indlæg 24. juni 1915 i Hejmdal:
Typograf J. Hansen fra Aabenraa, Søn af Arbejdsmand Hansen paa Voetmanns Fabrik, der havde været med siden Krigens Begyndelse paa den vestlige Front, blev i April Maaned haardt saaret og indlagt paa et Lasaret. Hansen er nu afgaaet ved Døden som Følge af sine Saar. Det var den Afdødes hensigt lige før Krigen at besøge sin Fader, som han ikke havde set i 13 Aar, thi han havde efter sin Læretid paa “Hejmdal” rejst i Sydtyskland og haft Sysselsættelse der. Hansen naaede sidst i Juli 1914, da han vilde aflægge ovennævnte Besøg hos sin fader, kun til Hamborg. Mobiliseringen blev ham da meddelt, hvorfor han straks, uden at se sit Hjem, maatte tage tilbage til Saarbrücken, hvor han arbejdede. Han stod lige i Begreb med at ville gifte sig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918