Grau, Peter Emanuel (1873-1966)

Persondata
Født: 31/07-1873, Amoy, Kina.
Død:
28/10-1966, Haderslev Amtssygehus.
Begravet på Haderslev Domsogns Assistenskirkegård.
Uddannelse: Læreruddannet i 1894 fra Haderslev Seminarium.
Erhverv: Lærervikar i Barsø, Løjt sogn (i 1891). Andenlærer i Kværs sogn (1894-1899). Sparekassedirektør. Fra 1899 medarbejder ved “Modersmålet” i Haderslev. Herefter kontorchef hos en advokat i Haderslev.  Fra 1919 sparekassedirektør.
Bopæl:
Flyttede 1899 fra Kværs sogn til Haderslev.
Hustru: Gift med 1900 med Julie Elisabeth Jacobsen (1878-1963).
Børn (før krigsafslutningen): Mindst 3 børn (født 1902-1907 ifølge folketælling 1921).

Andet: Søn af skibskaptajn Hans Jørgen Grau og Ellen Wollesen, Barsø, Løjt sogn.

Militære løbebane før krigen
Indtrådt: 1890´erne.
Udtrådt:
Enhed(er):
Rang:
Andet: Aftjente værnepligt i Schleswig.

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:
Udtrådt:
Enhed(er):
Rang: Landsturmmann.
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:
Da krigen udbrød i 1914, hørte Grau til de ældste årgange. Han blev indkaldt som landstormsmand og kom efter nogen tids vagttjeneste ved den gamle grænse sammen med mange andre jævnaldrende sønderjyder til østfronten, hvor han gjorde tjeneste som intendant ved en ammunitionskolonne”. (Kilde: Hejmdal, 1966).

Opholdt sig 01/10-1918 ”I Felten”. (Kilde: Folketælling 1921).

Efter krigen
Fra 1919 sparekassedirektør ved Sparekassen for Haderslev Byes Omegn indtil 1949.
Peter E. Grau bestred adskillelige tillidshverv.

Medlem af DSK – Haderslev afdeling.

Kilder
Folketælling 01/02-1921, Haderslev købstad, Aabenraavej 41. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1925, Haderslev købstad, Aabenraavej 41. Rigsarkivet.
Folketælling 05/11-1930, Haderslev købstad, Aabenraavej 41. Rigsarkivet. Vielsesår ifølge denne kilde.

Dødsbiregister, Haderslev, RAA.
Kirkebog, Vor Frue sogn, Haderslev, RAA.

Publikationer
Fhv. sparekassedirektør Peter Grau er død, 93 år”, Hejmdal, 31/10-1966.
Afskrift: ”En af byens ældste, kendte mænd, fhv. sparekassedirektør Peter Grau, Aabenraavej 41, døde i dag i den høje alder af 93 år.
Grau var af gammel dansk slægt, der på fædrene side hørte hjemme på Als og på mødrene side på Løjt. Hans far, Hans Jørgen Grau, var skibskaptajn på de store have. I 1873 var hans mor med faderen på langfart i Østen, og under denne rejse blev Grau født i Amoy i Kina den 31. juli 1873. Sin barndom levede han på Barsø, og sin skolegang fik han i Aabenraa. Han ville være lærer og kom på seminariet i Haderslev, hvor han tog lærereksamen i 1894. Sin værnepligt aftjente han derefter i Slesvig og blev så lærer i Kværs. Men ikke ret længe, dertil lagde han ikke tilstrækkelig skjul på sit danske sindelag. Som følge deraf stod han til tvangsforflytning syd på, men kom myndighederne i forkøbet ved at tage sin afsked fra den tyske skole. Det var i 1899. Grau blev så medarbejder ved “Modersmålet” i Haderslev. Men journalistik var ikke overdreven vellønnet dengang. Grau sprang fra og blev kontorchef hos advokat Erichsen i Haderslev. Da krigen udbrød i 1914, hørte Grau til de ældste årgange. Han blev indkaldt som landstormsmand og kom efter nogen tids vagttjeneste ved den gamle grænse sammen med mange andre jævnaldrende sønderjyder til østfronten, hvor han gjorde tjeneste som intendant ved en ammunitionskolonne.
Efter krigen måtte Grau på ny skifte erhverv. I 1919 udnævntes han til direktør for Sparekassen for Haderslev Byes Omegn, og det var her, han kom til at øve sin egentlige mandomsgerning. Det var under vanskelige forhold, han overtog ledelsen af den gamle sparekasse. Markkapitalen smuldrede hen til intet. Overgangen fra tyske til danske forhold stillede derfor store krav, ikke mindst på det økonomiske område. Der var den almindelige omstilling, men dertil det væld af problemer, overgang og nyordning medførte i lovgivningsmæssig henseende, og de var ikke mindst vigtige for pengeinstitutternes vedkommende. I hele dette arbejde blev der lagt stærkt beslag på sparekassedirektør Grau. I 1920 blev han medlem af det udvalg, som handelsministeriet lod nedsætte og som skulle være rådgivende ved gennemførelsen af dansk sparekasselovgivning i de sønderjyske landsdele. Han blev formand for sammenslutningen af sønderjyske sparekasser og siden indvalgt i bestyrelsen for Centralforeningen af jyske Sparekasser, og også her blev han formand. I 1932 blev han medlem af Fællesrepræsentationen for danske Sparekasser og i 1947 for repræsentantskabet for Danmarks Sparekasseforening. I alt dette har direktør Grau, ved siden af at passe sin egen sparekasse, været med i forhandlinger og beslutninger til gavn ikke alene for sparekassevirksomheden i Danmark, men også i Norge, Sverige og Finland i samarbejde med de nordiske sparekasser.
Desuden har han røgtet adskillige andre tillidshverv, således som medlem af Haderslev domsogns menighedsråd fra 1920 til 1949, i bestyrelsen for den sønderjyske menighedsrådsforening 1946-49, af repræsentantskabet for Købstædernes Brandforsikring fra 1921 (medlem af kontroludvalget 1937-40), og ikke mindst som bestyrelsesmedlem i forsikringsforeningen “Fremtiden” i Aalborg fra 1923 (næstformand fra 1933), altså medlem af bestyrelsen i 30 år.
76 år gammel tog direktør Grau i 1949 sin afsked som direktør for sparekassen. Han trak sig samtidig ud af forskellige bestyrelser vedrørende sparekasserne og menighedsrådet, men fortsatte som næstformand for bestyrelsen for “Fremtiden” og som medlem af andre bestyrelser, bl.a. lokalforeningen for Haderslev af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse og for gigtforeningen samt repræsentantskabet for sygeforsikringsforeningen “Sønderjylland”.
Direktør Grau har været med til at øve et betydningsfuldt genforeningsarbejde på mange betydningsfulde områder, og helt op i den høje alder levede han interesseret med i udviklingen. Han havde mange særinteresser, herunder botanik og astronomi som særlig hobby. En anset og dygtig mand, et godt menneske, der havde hjertet på rette sted, er gået bort med direktør Grau. Endnu langt over de 90 færdedes han rank og spændstig i sin by. Men på det sidste gjorde alderdommen sig mere gældende og indsnævrede bevægelsesfriheden til mere lokale områder
”.

DSK Årbøger, 1967. Nævnt på liste over årets afdøde medlemmer som ”Peter Grau”.

Ravn, L.S.: ”Lærerne i Nordslesvig ca. 1814-1920”, 1. halvbind, Historisk Samfund for Sønderjylland, 1978.

Fotos

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918