Finnemann, Nis Nielsen (1893-1915)

Persondata
Født:   15/03-1893, Hundebøl, Rødding Sogn
Død:   06/11-1915, Illuxt, Rusland
Uddannelse:
Erhverv:   Landmann. Bestyrede en gård i Brændstrup for sin far, da han blev indkaldt
Bopæl:   Brændstrup, Rødding
Hustru:   Ugift
Børn (før krigsafslutningen):   –

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   Forår 1915. Blev sendt til fronten i september 1915
Udtrådt:   Faldet
Enhed(er): Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 258, Ersatz-Bataillon, 8. Kompagnie
Rang:  Rekrut
Såret:  
Udmærkelser:   –
Andet:   Dødsdato er ifølge dødsbiregisteret

Kilder
Dødsbiregisteret, Rødding, LAA
Mindeblad, LAA
Mindesten, Rødding Sognekirkegård
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Fotos
Foto af mindesten, Sønderborg Slot

Mindesten. Rødding Sogne Kirkegård
Mindesten. Rødding Sogne Kirkegård

Indlæg 16. oktober 1915 i Hejmdal:
Gaardejer Christian Finnemann i Hundebøl ved Rødding, der har 2 Sønner med i krigen, fik Torsdags et Brevkort, han havde skrevet til sin yngste Søn Nis, der i Foraaret indkaldtes som Rekrut og senere kom til Rusland, tilbage med Paaskriften “falden.” Af denne Efterretning fremkaldte dyb Sorg i Hjemmet behøver vel næppe at tilføjes. – Den ældste Søn er med i Frankrig.

Indlæg 27. oktober 1915 i Hejmdal:
Ikke Falden.
For kort Tid siden meddelte vi, at Gaardejer Christian Finnemann i Hundebøl ved Rødding havde modtaget et Kort skrevet til hans yngste Søn Nis, der deltager i Krigen i Rusland, tilbage med den Paaskrift, at han var falden.
Denne Paategnelse, der selvfølgelig vakte Bekymring i Hjemmet, har nu heldigvis vist sig ikke at være rigtig, idet Forældrene nylig har faaet Brev fra ham om, at han er rask og uskadt. Brevet er skrevet den 13. Oktober.

Indlæg 1. december 1915 i Ribe Stiftstidende:
I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Hans Krogh fra Arnitlund, Nis Finneman fra Brendstrup og Peter Andersen fra Egen er faldne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918