Andresen, Søren (1884-1914)

Senest ændret den 4. februar 2019 11:38

Persondata
Født:   01/12-1884, Sønder Sejerslev, Emmerlev sogn
Død:  05/09-1914, Hériménil, Frankrig
Uddannelse:  Bramming Efterskole, Tune Landboskole
Erhverv:  Gårdejer
Bopæl:  Øster Terp, Bedsted
Hustru:  Gift 28/06-1913 med Kristine (kaldet “Didde”) Sørensen fra Sdr. Sejerslev, som blev gift igen 24/04-1920 med Sørens fætter Mathias Hansen fra Svanstrup, Bredebro
De drev gården videre, men forpagtede den ud senere hen
Børn:   Søren Andresen efterlod sig ingen børn

Militære løbebane før krigen
Indtrådt:  1905
Udtrådt:  1907
Enhed:  Garde-Füsilier-Regiment i Berlin.

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   04/08-1914 og sendt til fronten i Frankrig 20/08-1914
Udtrådt:   Faldet. Døde af kvæstelser efter artilleriskud i hovedet
Enhed(er):  Brigade-Ersatz-Bataillon Nr. 6, 3. Kompagnie, Gemischte Garde-Ersatz Brigade
Rang: Wehrmann
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:  Ifølge Marselisborg Monumentet døde han i Luneville

Kilder
Dødsbiregistret, Bedsted, LAA
Mindeblad, LAA. Link til mindebladet over Søren Andresen (eksternt link, november 2016)
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-00477
Mindesten, Bedsted Kirkegård
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer
Omtalt i artikel: “Deltagere i Verdenskrigen 1914-18 fra Bedsted sogn” ved Henning Haugaard, udgivet i ”Brudstykker af Bedsted sogns historie”, hæfte 28, 2002.

Fotos
Foto af mindesten, Sønderborg Slot

Mindesten, Bedsted Kirkegård

Indlæg 16. september 1914 i Hejmdal:
Dbp. I Lørdags Eftermiddag indløb der Telegram om, at Gaardejer Søren Andresen fra Øster Terp er falden i Krigen. Den Afdøde, en ung og dygtig Nordslesviger, købte for et Aars Tid siden sin Ejendom af Nordslesvigsk Kreditforening og havde allerede faaet den sat godt i Stand. Hans Barndomshjem var i Sejerslev ude paa Vestkysten.

Indlæg 19. september 1914 i Hejmdal:
Gdr. Søren Andresen fra Østerterp, som forleden faldt i Frankrig, stod ved Garden. Om hans sidste Timer, skriver hans Sidekammerat, en anden nordslesvigsk Gaardejer, i et Brev til sit Hjem: Vi var paa Marchen i Frankrig. Fjenden var meldt forude, men Fægtningen var endnu ikke begyndt. Da slog en fransk Granat pludselig ned i vort Kompagni. Virkningen var frygtelig. Søren Andresen blev dræbt ved min Side. Otte andre af mine Kammerater blev haardt saarede. Blandt dem var Gaardejer Nis Branderup, Lunderup Mark ved Rødekro, som blev ramt i Hovedet af en Granatstump. Min Kaptajn gav mig Tilladelse til at bære min Ven Søren Andresen ind i en nærliggende Kirke og der blev draget Omsorg for, at han blev jordet der. Med Branderup talte jeg, efter at han var forbundet. Han var ved fuld Bevidsthed og kunde veksle nogle Ord med mig. Aftenen før denne sørgelige Tildragelse havde vi alle tre siddet sammen og talt om Hjemmet. Søren Andresen var en af vore flinkeste og mest lovende unge Mænd. Fred være med hans Minde!

Mindeblad, Rigsarkivet Aabenraa, samt nedenstående mindeord, der er skrevet af Søren Andresens enke:

1932 – Mindeord skrevet af hustruen Kristine (gift 2. med Matth. Hansen):
“1. dec. 1884 fødtes Søren Andresen som søn af gdr. Andr. S. Andresen, Sdr. Sejeerslev, og Hustru Meta, født Hansen, fra Svanstrup ved Brede. – Det blev ham forundt at vokse op under gode og lykkelige forhold, og barndomshjemmet var en af de kønne typiske vestslesvigske bøndergårde.

Allerede som dreng viste Søren stor interesse for landbrug, sløjd og gymnastik. Opholdet senere på Bramminge Efterskole fremmede også trangen til gymnastikken.

1904 tog han kursus på Askov, og samme efterår blev salen i Højkro lejet, og det første karlehold i Emmerlev Sogn begyndte under Søren Andresens ledelse. Foråret 1905 blev Søren Andresen udtaget til militærtjeneste, og grundet på, at han ville blive indkaldt til efteråret, fortsattes med gymnastik om sommeren.  I efteråret 1906 fik L. Eriksen i Sdr. Sejerslev stiftet en Idrætsforening og ledede så holdet, indtil det i marts måned blev ham forbudt.

Efter to års militærtjeneste i Berlin (Garde-Füsilier) vendte Søren Andresen hjem i efteråret 1907 og ledede igen gymnastik 1907-8. I vinteren 1908-9 tillige også et pigehold. Vinteren 1909-10 tog Søren Andresen til Tune Landboskole, og karleholdet lededes da af Mathias Andresen, Sdr. Sejerslev, og pigeholdet af Søren Andresens søster Kristiane; men hen på vinteren blev det dem begge forbudt.

Sommeren 1910 byggedes Emmerlev Sogns Forsamlingshus, og den påfølgende vinter ledede Søren Andresen både karle- og pigeholdet. – I 1911 overtog Søren Andresen Jakob Jakobsens gård i Øster Terp og flyttede hertil. Gymnastikken måtte af forskellige grunde opgives her.

28. juni 1913 stod vort bryllup i Højkro, og mange gode minder fra det følgende år har hjulpet over den tunge tid, der fulgte. – Ved krigens udbrud indkaldtes Søren Andresen straks, og afskeden fra hjem og kære var ham forfærdelig. I Flensborg traf han Hans Fink fra Ejsbøl, og Søren var taknemelig for det følge. Det blev Hans Fink, der senere bragte os den triste efterretning, at Søren var falden i Frankrig den 5. september 1914.

Tak for minderne de gode, han efterlod sig.
Kristine Hansen, Øster Terp
“.

2 tanker om “Andresen, Søren (1884-1914)”

  1. Se også: Adler Lund: Sønderjydsk Idrætsforening 1903-1928. Et bidrag til Skildring af Dansk Ungdomsliv i Sønderjylland Boghandler Andreas Clausen, Sønderborg. Haderslev 1932.
    Afsnittet, s. 117-155: Mindebog over de i Krigen 1914-1918 faldne Delingsførere indenfor Nordslesvigsk Fælles-Idrætsforening, s. 148-149: Søren Andresen (med portrætfoto).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918