Andresen, Richard (1879-1915)

Persondata
Født: 04/06-1879, Aabenraa
Død: 02/02-1915, Humin, Rusland
Erhverv: Købmand
Bopæl: Aabenraa
Hustru: Gift 1905 med Christina Petersen, som 1921 var bosat i Aabenraa
Børn (før krigsafslutningen):  Efterlod sig 2 børn, født 1906-1910

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: ?
Udtrådt: Faldet. Quersläge im Hals
Enhed(er): Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 93, 5. Kompagnie
Rang: Gefreiter
Såret:
Udmærkelser: –
Andet:

Kilder
Dødsbiregisteret, Aabenraa, LAA
Mindeblad, LAA
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-01471
Verlustenliste (16/02-1915)
Mindetavle, Skt. Nicolai Kirke, Aabenraa
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Fotos
Foto af mindesten, Sønderborg Slot

Mindetavle, Skt. Nicolai Kirke, Aabenraa
Mindetavle, Skt. Nicolai Kirke, Aabenraa

 

Indlæg 13. februar 1915 fra Hejmdal:
Krigen har atter krævet et Offer fra Aabenraa By. Købmand Richard Andresen, der var med ved Fronten i retning af Warschau, er falden den 2. Februar, ramt af et Skud i Ryggen. Dette Budskab vil vække oprigtig Deltagelse i vide Kredse. Andresen var en af Byens yngre, dygtige og solide Købmænd og havde mange venner. Ved sin rolige, noget stilfærdige Optræden, vandt ham alle, der kom i berøring med ham. Rygtet om, at han var falden, havde allerede været i Omløb et Pat Dage og vakt Uro og Bekymring i de Kredse, der stod ham nær. Nu er Efterretningen altsaa blevet bekræftet. Den Afdøde efterlader Enke og to Børn. – Ære være hans Minde!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918