Andresen, Hans Christian (1886-1916)

Persondata
Født:   27/11-1886, Ullerup Mark, Ullerup Sogn
Død:   06/06-1916, Ypern, Eksternest, Belgien
Uddannelse:
Erhverv:  
Bopæl:   Skodborg, Skodborg Sogn
Hustru:   Gift 1914 med Anna Margrethe Wrang, som 1921 var bosat i Skodborg
Børn (før krigsafslutningen):  Efterlod sig 1 barn, født 1914

Militære løbebane før krigen

Militære løbebane under krigen
Indtrådt:   05/08-1914
Udtrådt:   Faldet. ”im Stellingskampf gefallen”
Enhed(er):  Infanterie-Regiment Nr. 362, 12. Kompagnie
Rang:  Wehrmann
Såret:  
Udmærkelser:   –
Andet:   Begravet på kirkegården i Reutel, Belgien.
Efterladtesag E-01880 er en ansøgning om forældrerente til moderen, enke Marie Christine f. Thomassen, der døde 1936 i Skodborg Sogn.

Kilder
Dødsbiregisteret, Skodborg LAA
Mindeblad, LAA
Efterladtesager, Invalidenævnet, LAA. Sag E-01465 (= enke- og børnerente) og E-01880 (= forældrerente).
Mindesten, Skodborg Kirkegård
Marselisborg Monumentet, Aarhus

Publikationer

Fotos
Foto af mindesten, Sønderborg Slot

Mindesten, Skodborg Kirkegård, med E.O.A. Holms navn ca. midt på
Mindesten, Skodborg Kirkegård, med H.C. Andresen som nr. 5 nedefra

Indlæg 23. juni 1916 i Ribe Stiftstidende:
Christian Andresen i Skodborg er faldet den 6. juni. Han efterlader en ung hustru og et lille barn og hans gamle mor.

Indlæg 24. juni 1916 i Ribe Stiftstidende:
I afvigte uge er der til Skodborg sogn kommet budskab om, at tre unge håbefulde mænd er faldet, nemlig Andresen, P. Greisen og Markus C. Christiansen. Andresen og Christiansen var begge gift, medens P. Greisen var ugift, men efterlader sig en gammel mor, som er enke.

Indlæg 26. juni 1916 i Ribe Stiftstidende:
I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Hans Mathiesen fra Kliplev, Heinrich Petersen fra Øster Løgum, Andersen fra Vestergård i Haderslev amt og Christian Andresen fra Ullerup Mark er faldet og at overmatros Jørgen Jacobsen fra Ulkebøl er død.

3 tanker om “Andresen, Hans Christian (1886-1916)”

 1. I skriver, at Hans Christian Andresens mor, Marie Christine, f. Thomassen, søgte om forældrerente. Ved I, om hun rent faktisk fik den – og i bekræftende fald hvor meget??

  M.v.h.

  Keld Mortensen

  1. Hej Keld.

   Jeg har nu været i kontakt med den lille frivillige gruppe, der pt. er ved at gennemgå efterladtesagerne i Invalidenævnets arkiv.
   Gruppens hovedmål er, at finde supplerende oplysninger om de faldne/savnede soldater – de registrerer derfor oplysninger, der kan supplere oplysningerne i Museum Sønderjylland – Sønderborg Slots liste over faldne 1914-1918.
   Arbejdsgruppen registrerer derfor, at der findes en sag, hvori den enkelte soldat er nævnt, men ikke om ansøgningen er imødekommet, hvornår sagen er begyndt og afsluttet, eller hvilke beløb, der evt. udbetales. I øvrigt reguleres renterne løbende efter indkomstforhold, alder, sundhedsforhold, lovmæssige satser, evt. tillæg mm.

   En registrering og offentliggørelse af ansøgernes personlige, økonomiske og sundhedsmæssige forhold mm. vil desuden være imod den aftale, der er truffet med Rigsarkivet Aabenraa ang. denne gennemgang af kilderne og deraf følgende registrering.
   Af samme grund oplyses f.eks. navne på børn, enkens evt. 2. ægteskab, personlige forhold, enkens dødsdato mm. normalt ikke i listen.

   Gruppen har efter gennemgangen af de første ca. 500 sager valgt, at registrere oplysninger om hustruens/forældrenes navne og antallet af evt. børn, selvom det ikke var en del af den aftale jeg lavede med gruppen fra starten.

   De læsere, der interesserer sig for en enkeltsag kan søge om adgang til at se sagen på Rigsarkivet.
   Læs evt. mere om Efterladtesagerne i Sønderjysk Månedsskrift, nr. 3, 2014.

   Gennemgangen af Efterladtesagerne giver ganske ofte gode oplysninger om de faldne og kan derved afhjælpe mange “løse ender” og tvivlsspørgsmål, der er i listen. Desuden findes jævnligt oplysninger om faldne, der er født i Sønderjylland, men bosat udenfor Sønderjylland.
   Arbejdsgruppen har pt. gennemgået lidt over halvdelen af de ca. 4000 sager. Gennemgangen forventes, at vare endnu 1½-2 år.
   Nogle sager indeholder måske 5 stykker papir, mens andre består af en 5-6 cm. tyk mappe med fortrinsvis håndskrevne dokumenter.

   Jeg er pt. ved at forberede en opdatering af Museum Sønderjylland – Sønderborg Slots liste over faldne 1914-1918, og opdateringen indeholder oplysninger fra de første 2000 efterladtesager.
   Opdateringen forventes lagt på ovennævnte side i løbet af forsommeren 2016.

   Med venlig hilsen
   Hanne C. Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot
   Projektleder for arbejdsgruppen, der i 2012 indsamlede oplysninger til den første liste. Siden er listen opdateret 6 gange, senest i oktober 2015.

   1. Hej Hanne,

    Tusind tak for dit udførlige svar. Jeg bor i Aarhus, så jeg havde håbet på, at I måske havde en kopi af sagen liggende, som I lige kunne slå op i. Så havde jeg været fri for at bøvle med at tage turen til Aabenraa.
    Det kunne så ikke lade sig gøre; men til gengæld har jeg fået en masse andre nyttige informationer. Tusind tak for det! 🙂

    Jeg er i gang med at skrive historien om de faldne og deres familier i Skodborg sogn, og i den sammenhæng er historien om de efterladte et vigtigt aspekt. Så der er nok ingen vej uden om en tur til Aabenraa.

    M.v.h.

    Keld Mortensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918