Andersen, Søren (1897-)

Persondata
Født: 26/04-1897, Anderup, Stepping sogn.
Død: efter 1935
Uddannelse: I lære på Haderslev Amtsbaners kontor,
Erhverv:
Bopæl: Før krigen Haderslev; efter krigen Sillerup; Marstal; Odense; Haslevej 17, Åbyhøj pr. Århus
Hustru:  Gift i 1923.
Børn (efter krigsafslutningen): 3

Militære løbebane før krigen
Andet:

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 01/05- 1916
Udtrådt: Taget til fange 6. maj 1917. Til Aurillac.
Enhed(er): I.R. 173; I.R. 153, pionerkompagni; 2. Garderegiment, 1. kompagni
Rang:
Såret: 29/09-1916 i hovedet af håndgranat
Udmærkelser:
Andet:
På lazaret efter sår. Nævner mange andre krigsdeltagere.

Efter krigen
Efter krigen i lære som maskinarbejder. Maskinarbejder, svejser

Kilder
Aurillac-Bogen 1936

Publikationer

Fotos
Ja, samt gruppebilleder

Artikel i Aurillac-Bogen, 1936:
Født d. 26. April 1897 i Anderup, Stepping Sogn. Faderen var Maskinist paa Elektricitetsværket i Haderslev.
Fra mit fjerde Aar og til Indkaldelsen har jeg boet i Haderslev, hvor jeg kom i Lære paa Haderslev Amtsbaners Kontor. Den 1. Maj 1916 blev jeg indkaldt til I. R. 173 i Lothringen. Den 1. August 1916 kom jeg til I. R. 153 (Pioner Kompagni) ved Arras og senere til Somme,

hvor jeg den 29. September blev saaret i Hovedet af en Haandgranat. Var paa Lazaret i Schwenningen i Würtemberg og senere i Altenburg i Sachsen. Den 31. Januar 1917 kom jeg atter til Fronten ved Lens og tildeltes 2. Garde-Regiments 1. Kompagni. Var med paa Tilbagetoget Februar 17 fra Peronne til St.Quentin. Senere kom jeg til Craonne og blev taget til Fange den 6. Maj 1917

under Champagne-Offensiven. Vi var kommet i Stilling den 19. April og led store Tab allerede de første Dage; Reserver kom der ikke, saa al Modstand var brudt, da Franskmændene den 6. Maj gjorde alvorlige Angreb. Af 1. Kompagni var der kun 15 Mand tilbage.

Efter et Ophold i en Karantænelejr bag Fronten kom jeg først i Juni 17 til Aurillac. Transporten var paa ca. 50 Mand, hvoraf kun 2 blev i Depot Spécial. I Lejren følte jeg mig straks hjemme, idet jeg traf flere Skolekammerater, bl. a. Falle Ravn, Jonny Dose, Viggo Guldbrandt, Frits Schmidt og Carlo Schmidt. Første Gang, jeg var paa Landet, var jeg sammen med Hans Wiinberg. Senere kom jeg til Høpresning, hvor jeg bl. a. var sammen med Jens Jørgensen og Brødrene Laurids og Peter Thomsen, hvoraf sidstnævnte døde i Fangenskabet. Noget efter kom jeg igen ud til Bønderne og var i Hold sammen med Søren Jensen (Urmageren), Hans Petersen (Gefr.), P. Petersen, Øbening, og P. Petersen, Aabenraa. Vi var i Egnen ved La Chapelle Barres, Malbo, og var der til Hjemrejsen. Jeg fik lært at slaa Græs dernede og syntes, at det var det bedste Arbejde. Jeg har mange fornøjelige Minder dernede fra, som jeg ofte tænker tilbage paa.

Dagene før Afrejsen fra Frankrig var spændende. Vi var efterhaanden alle blevet samlet i Lejren og for at skaffe Natteleje til de mange, blev en gammel Kirkebygning taget i Brug til Formaalet. Et Par Kammerater havde det Uheld af rive en stor Madonna-Statue ned. Sikken Opstandelse. De formastelige maatte i Prison og sad dér, til vi skulde afsted.

Jeg kom hjem med anden Transport fra Aurillac og kom til Odense. Det var den 13. April, og Dagen efter kom mine Forældre og tog imod mig. Gensynet var overvældende. Efter nogle glade Dage i Odense fulgtes vi ad hjem til Sønderjylland, hvor der for mit Vedkommende var sket store Forandringer, idet mine Forældre var flyttet til Sillerup, hvor Fader havde startet en Smede- og Maskinforretning.

Tiden senere har ogsaa forandret sig meget for mig. Da jeg kom hjem, var jeg 22 Aar og gik da i Lære hos min Fader og blev Maskinarbejder. Efter at være blevet gift i 1923 blev jeg endnu et Par Aar hjemme hos Fader. Saa var jeg i 2 Aar i Marstal paa Ærø og senere i 5 Aar som Elektr.-Svejser paa Odense Staalskibsværft. Nu har jeg været i 5 Aar ved samme Arbejde hos A/S Frichs

i Aarhus og har i disse Aar arbejdet rundt omkring i Landet for Firmaet.
Vi har nu 3 Børn paa henholdsvis 13 – 8 og 2 Aar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918