Petersen, Niels (1892-1972)

Senest ændret den 11. januar 2023 13:16

Persondata
Født: 26/05-1892, Bevtoft sogn.
Død: 18/04-1972, Vedbøl, Vedsted sogn.
Begravet på Vedsted sogns kirkegård.
Uddannelse:
Erhverv: Landmand. Handelsmand (i 1939).
Bopæl: Vedbøl, Vedsted sogn.
Hustru: Gift 1919 med Mette Cathrine Lauritzen (1885-1966).
Børn: 2 børn.

Andet: –

Militære løbebane før krigen
Indtrådt: 16/10-1912
Udtrådt:
Enhed: Füsilier-Regiment 141, Strasburg
Rang:  Ersatz-Rekrut fra 1912. Gefreiter fra 29/09-1913 og Unteroffizier fra 1914.
Andet:

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: Var endnu værnepligtig ved krigsudbruddet.
Udtrådt: Hjemsendt 28/02-1919 fra Reserve-Lazaret i Haderslev.
Enhed(er): Infanterie-Regiment 141, 11 Kompagnie (august 1914).
Fra 12/11-1914 til 12/07-1915 ved I. Rekruten-Depot, Ersatz-Bataillon, Infanterie-Regiment 141.
Fra 12/07-1915 ved Grenadier-Regiment König Friedrich I nr. 5, 1. Kompganie.
Rang: Wizefeldwebel fra 1917.
Såret: 18/10-1914 såret af granatsplitter i venstre knæ på Østfronten.
Blev 17/05-1917 ”verschüttet”.
21/03-1918 hårdt såret i højre skulder ved Essigny, Frankrig.
Udmærkelser:
Oktober 1914 udmærket med Jernkorset af 2. klasse.
30/07-1917 udmærket med Jernkorset af 1. klasse.
18/04-1918 udmærket medMilitär Verdienstkreuz für Unteroffiziere und Mannschaften, vom Feldwebel abwärts”, der uddeles for personlig tapperhed overfor fjenden.
Sidstnævnte uddeltes kun ca. 1760 gange mellem 1914-1918.
Læs mere om bl.a. Militärverdienstkreuz  og indlægget: “23. april 1918 – Niels Petersen: Den højeste udmærkelse for underofficerer (interne links, 2018).

Omtale af Niels Petersen, der er april 1918 blev dekoreret med Militär-Verdienstkreuz.
Heimdal, 31. maj 1918.


Andet:
Ifølge Militärpass rykkede IR141 i felten 01/08-1914.

Efter krigen
Medlem af De danske Forsvarsbrødre.

Kilder
Kirkebog, Vedsted sogn, LAA.
Hejmdal, 31/05-1918 – nævnt under ”Dekoreret”.

Kriegsstammrollenauszug, Invalidenævnet for de sønderjyske landsdele, Invalidesag I-1584, Rigsarkivet Aabenraa.

Dødsannonce, JydskeTidende, 01/05-1972.
Gravsten, Vedsted sogns kirkegård.

Arkivalier og genstande, Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot, 2018.  Link til registrering af genstandene (eksternt link, juli 2018).

Publikationer
Soldatertid og krig” ved Laurids Iversen, DSK Årbog 1966. Niels Petersen er omtalt og citeret i artiklen.

Artikel: ”En Orden i Rang med Pour le mérite”, JydskeTidende, 09/12-1935.
Artikel: ”Ein Nordschleswiger als Inhaber des Militär-Ehrenzeichens 1. Klasse”. Unavngiven avis, december 1935.
Artikel: ”10 Jahre Kameradschaft der 141er. Bedeutsame Worte über deutsch-dänische Beziehungen”, Hamburger Fremdenblatt, 20/01-1939, hvori Niels Petersen (der ikke kunne deltage) citeres.

Artikel: ”Aabent Brev til Sønderjyden Hr. Niels Petersen i Vejbøl”, Berlingske Aftenavis, 25/07-1939.
Artikel: ”To Petersen´er fra Vejbøl”, udateret.
Artikel: ”Danskeren med Pour-le-Mérite” ved Morten Kamphøvener, JydskeTidende, Ekstranummer, 01/08-1939.

Fotos

3 tanker om “Petersen, Niels (1892-1972)”

 1. Niels Petersen og hans ordener er beskrevet på
  https://denstorekrig1914-1918.dk/nyt-fra-udstillingsholdet-niels-petersen-den-hoejst-dekorerede-soenderjyske-underofficer/
  Med en video: “Museumsinspektør René Rasmussen fortæller om Niels Petersens ordener – og om, hvordan ordenerne hjalp ham med at redde sin datter ud af Gestapos varetægt under besættelsen.”
  (En side fra 27. december 2022).

  https://de.wikipedia.org/wiki/Goldenes_Milit%C3%A4r-Verdienst-Kreuz
  “Das Goldene Militär-Verdienst-Kreuz war die höchste militärische Auszeichnung für Mannschaften und Unteroffiziere, die das Königreich Preußen zu vergeben hatte. Sie wird auch „Pour le Mérite des Unteroffiziers“ genannt.”

  https://arkiv.dk/vis/3476758
  “Skovby; Handelsmand Niels Petersen med 2 heste. Han var med i 1. Verdenskrig og blev ved hjemkomsten dekoreret med medalje af højeste grad = Pour Le Merite medalje. Niels Petersen boede på Søvejen 3.”

  https://arkiv.dk/vis/5567021
  Niels Petersen, Skovby, under 1. Verdenskrig. Niels Petersen, født 20.5.1892 i Bevtoft, ses i midten. Han fik under 1. Verdenskrig medaljen “Pour le Merite”. Serie med 2 billeder, kan ses på arkivet. B3664-1 viser medaljen. Se også b9810 (det er forannævnte foto med 2 heste).

  Folketællinger:
  FT-1921: Handelsmand. 1 datter, Anne, står som født 30. januar 1919. (Der er først skrevet 1920. Dette er rettet til 1919).

  FT-1925: Handelsmand. 2 børn, Anne Bothilde, født 30. januar 1920, og Marius, født 9. november 1921.

  FT-1930: Niels står som født 20. maj 1892. Handelsmand. 2 børn, Bothilde (står som født i 1919) og Marius.

  FT-1940: Handelsmand. Ægteskab 30. april 1919 med Kathrine Mette Petersen, født 26. april 1885. 1 hjemmeboende søn, Marius Petersen, født 9. november 1921, står som medhjælper. I husstanden desuden en kvinde, som står som husassistent og medhjælper.

  Datteren Anne Botille Marie blev født i 1920, ikke i 1919. Dette fremgår af kirkebogen for Vedsted Sogn, Kontraministerialbogen, opslag 178:
  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17217450#202877,38469015
  Hun blev døbt 7. marts 1920, i kirken. Faderen Niels står som landmand.

  Der står på personsiden: “Børn (før krigsafslutningen): 2 børn.” Det kan ikke helt passe.

  Gravstenen kan ses på
  https://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Vedsted-h/Vedsted_R400b.jpg

  – – –
  På personsiden ovenfor henvises til
  https://denstorekrig1914-1918.dk/23-april-1918-niels-petersen-den-hoejeste-udmaerkelse-for-underofficerer/
  Her står:
  “Med ordenen fulgte en række æresbevisninger og en lille pension, men den kom også Niels Petersen til hjælp på en anden måde. Da hans datter under besættelsen blev arresteret af tyskerne, dukkede hipo-folk op på hans adresse og foretog en temmelig hårdhændet ransagning af huset. Da det kom den stedlige tyske kommandant for øre, at man havde behandlet en bærer af fortjenstkorset sådan, fik hipofolkene besked på at vende tilbage og give ham en uforbeholden undskyldning. Med medaljen på brystet og ledsaget af et medlem fra det tyske mindretal tog Niels Petersen så til det tyske hovedkvarter i København. Her skal han have fået foretræde for selveste den rigsbefuldmægtigede Dr. Best, og have udvirket sin datters løsladelse. Datteren flygtede derefter til Sverige.”

 2. Flensborg Avis (med undertitlerne Aabenraa Avis og Vestsjællands Tidende), mandag den 24. april 1972:
  Nekrolog:

  En grænselandsskæbne
  Haderslev. Kort før sin 80 års fødselsdag er gårdejer og handelsmand Niels Petersen, Vejbøl, død. Med ham er en brav dansk mand gået bort.
  Niels Petersen var en af dem, der som ung dansksindet nordslesviger måtte deltage i første verdenskrig. Her blev han højt dekoreret på grund af enestående tapperhed.
  Efter slaget ved St. Quentin blev han dekoreret med militærfortjenstkorset af første klasse, den højeste udmærkelse, en menig eller underofficer dengang kunne opnå. Ordenen kaldtes blandt soldaterne for „Pour le Merite des kleinen Mannes”, og det var da også sådan, at den rangerede ligeså højt som denne, selv om „Pour le Merite” kun tildeltes officerer.
  Kun en håndfuld tyske soldater fra første verdenskrig modtog denne orden, der var en helt enestående udmærkelse. Bl.a. skulle vagterne præsentere gevær for bæreren, noget, der ellers kun blev gjort for officerer. Og på østfronten udmærkede Niels Petersen sig, og hans navn findes på en mindetavle i garnisonskirken i Danzig.
  Trods de høje tyske udmærkelser var og blev Niels Petersen en god dansk mand. Under besættelsen kunne det ikke undgås, at han blev udsat for tysk forfølgelse, men ikke mindst den høje udmærkelse fra første verdenskrig gjorde, at han slap for straf.
  Han efterlader en søn, der viderefører ejendommen i Vejbøl, og en datter, der er gift og bosat på Fyn.

  1. Arkivbilledet af de tre siddende soldater med Niels Petersen i midten er spejlvendt. De to medaljer sidder på uniformens venstre side (“hjerte-siden”), ikke på højre side.

   Det rigtige arkivbillede er vist i indlægget af 23. april 1918 / 2018.

   Med venlig hilsen
   Andreas Jacobsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918