9. oktober 1916. Ved Somme: 32 tilbage af kompagniet på 200 mand.

Senest ændret den 4. december 2020 9:20

H.C. Brodersen fra Nordborg har vi fulgt siden mobiliseringen 1. august 1914. Han blev indkaldt til sit regiment, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86, fra efteråret 1915 til foråret 1916 var han i Leib-Kompagni 118, og efter en periode på lazaret kom han til Regiment 186, 2. kompagni. I september 1916 kom han til Somme-fronten.

Manancourt, den 9. Oktober 1916.

Vi har sovet og spist godt. Berliner Justav, Sepl, Skorstensfejeren og jeg har fundet os en stille Plet, hvor vi lige har indtaget en solid  frokost.

Skorstensfejeren er lige kommet fra Lægen. En Granatsplint var kommet i Berøring med hans Skinneben, og han gaar nu rundt, kun iført en Støvle paa det ene Ben, medens det andet er indbundet i store Forbindinger.

Disse Forbindinger kunde dog ikke imponere Lægen, der havde ham til Undersøgelse, og Skorstensfejeren, der havde haabet paa en Rejse til Tyskland, maatte blive hos os. En Daase med Skinke, et Par Brød, et Par Pund Smør og en Flaske Cognak var forsvundet i vore slunkne Maver, og nu har vi sovet.

Livet, som for blot en halv Dag siden ikke syntes at have store Tillokkelser, syntes nu atter værd at leve.

Med ialt 32 Mand er vi kommet ud fra det Helvede i Pierre-Vaastskoven. Det var saaledes ikke noget stort Kompagni, som Sepl og jeg i Gaar Morges førte tilbage fra Stillingen. Vi var blevet udnævnt til Kompagniførere …

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *