9. december 1917 – Ernst Christiansen: “… vestpaa fra Rusland”

Ernst Christiansen var redaktør på Flensborg Avis i slutningen af 1916 blev han 39 år gammel indkaldt til hæren. Efter uddannelse i Alsace blev han sendt til Rusland, hvor han gjorde tjeneste ved en arbejdsbataljon.

I Toget, 9. December 1917.
Undervejs vestpaa fra Rusland, med Orlovstog, alene, men ikke paa Orlov. Vor gamle Kaptajn, en Reserveofficer, holdt for meget paa en saa vidt mulig skaansom Behandling af sine Familiefædre. Kompagniet var tildelt Jern­banetropperne i Bogdanow. Imod Jernbaneofficerens Vilje sendte han os engang hjem, da vi i flere Timer var blevne gennemblødte i kold, strømmende Regn. Det sivede hurtigt ud, at Jernbanemanden havde klaget til Divisionen, skønt denne selv havde udstedt den Ordre for en Tid siden — oplæst for os —,, at der ikke skulde arbejdes i stærk Regn, med mindre der var Fare paa Færde. Et Par Dage efter rygte­des det, at vor Kaptajn skulde bytte Post med en Kompagnifører fra Vestfronten, tidligere Skovfoged Best fra Hammelev. Kaptajnen rejste, men meldte sig syg undervejs. Hr. Best kom, jeg blev pillet ud og sendt til hans gamle Kompagni i Belgien som Erstatning for en Mand, han havde taget med; men jeg sendtes en lille Omvej. En natlig Marche i Snevejr til Bogdanow, videre derfra ved første Hanegal. En Dag ved vort gamle 1. Kompagni, som man havde sagt mig, jeg skulde tilbage til, og som nu laa i Tokarishki.

(Ernst Christiansen: Du kan, du maa og skal! To Aar i Krig, Slesvigsk Forlag, Flensborg 1923, s. 145-6)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *