8. november 1918. “Officererne gjorde ingen som helst Modstand, men sad tavse uden at mæle et Ord.”

Th. Kauffmann bevogtede i oktober 1918 banen i Vogeserne.

Fredag Aften den 8. November skulde jeg tjenstligt tage til mit Kompagni i Ingweiler, og da jeg steg ind i Toget viftede Soldater ud af Kupevinduerne med røde Faner, idet, man raabte: “Republikken leve!”

Det var mit første Møde med den store Revolution. Paa Tilbageturen fra Ingweiler til Wimmenau blev jeg Vidne til, at menige Soldater i Toget fratog et Par Officerer deres Vaaben, samt afrev dem deres Distinktioner.

Officererne gjorde ingen som helst Modstand, men sad tavse uden at male et Ord.

Mærkeligt nok gjorde disse Optrin ikke noget dybt Indtryk paa mig, det var lige som man havde en Følelse af, at dette var den Afslutning paa Krigen, der skulde og maatte komme.

Sprogforeningens Almanak, 1927.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *