8. juni 1917. Frits Clausen i fangelejren Jurjeff-Polski: Venter stadig på pastor Jensen

Frits Clausen fra Aabenraa (senere Bovrup) blev tidligt in 1915 taget som krigsfange af russerne på Østfronten. Han skrev flittigt til bl.a. gymnastikdirektør N.H. Rasmussen, der fra Danmark organiserede hjælp til de sønderjyske krigsfanger. I 1917 var der tale om, at pastor N.J. Jensen skulle komme til Rusland til krigsfangerne.

Jyrjef Polski d. 8.VI.1917

Kære Herr Rasmussen!

I den senere Tid har vi daglig vented Herr Pastor Jensen, men endnu har han ikke bragt os den længe ventede Overraskelse. Jeg har havt et Kort og et Brev fra ham fra Petrograd og ved at han for 14 Dage har været i Moskov, men har ellers ikke hørt det mindste og ved heller ikke hvorhen jeg skal adressere Breve til ham.

Det er kedeligt, han ikke er kommen lidt før, da de fleste af Kammeraterne nu er paa Landarbejde her i Omegnen. Vi holdt dem tilbage nogle Dage, da de gerne vilde tale med ham, men omsider maatte de jo af Sted.

Der har længe været en Tilladelse paa Kommandoet om at han maa besøge os, saa vi nu blot mangler ham selv.

Kammeraterne kan alle komme herind om Søndagen og enkelte ogsaa hver Aften; en hel Del har ogsaa faaet Arbejde her i Byen. Vi har det alle godt, men jeg har paa en Henvendelse til Moskov faaet det kedelige Svar, at det ikke er muligt, at faa de andre Danske hertil. Hvorfor – ved jeg ikke.

Alligevel haaber jeg, at det skal lykkes mig at faa Boj Jørgensen hertil igen, som er paa Lazeret i en lille By ved Volga. Han kom paa Hospital i Moskov og vi har i flere Maaneder ikke hørt fra ham. Han har det dog ganske udmærket, men længes efter at komme sammen med Landsmænd.

Før Danskerne kom paa Arbejde overgav  Kommandanten mig nogle Pakker til Fordeling som var kommen hertil til Kammerater, der ikke er her eller har været her. Da vi ikke vidste hvor de er kunde vi ikke lade Pakkerne sende videre og paa Grund af den store Trafik sendes ingen Pakker tilbage, men fordeles blandt de andre Fanger.

Pakkerne vare til: Jakob Hansen (2). [tekst strøget] F.33. C. Hans Hansen R.F.84 og K.T.5. P. Nielsen R.T.90. B. og Hans Junker K.F.N.6. Denne er dog død i Nikolsk Ussursk.

Afsenderne er os bekendt: Herr Direktør J. Cramer Petersen, Hegnetslund Teglværk. Fru Brandt, Fredericia. Grosserer Knudsen, Middelfart. Ingeniør Berg, Aalborg. – C. Hansen. Villa Nybo, Middelfart og Fru Gedde, Hillerød, som jeg alle har meddelt at Pakkerne er bleven fordelte blandt de andre Sønderjyder her.

Ellers er alt godt, vi længes ikke efter Freden endnu og håber blot
at vore kære derhjemme snart maatte komme under bedre Forhold.

Vi holder det nok ud, men alligevel kunde Tiden nok være inde skulle
man synes. – Fra Danmark hører vi næsten ikke noget.

Det sidste Brev var det, [tekst strøget]. Men maaslce Pastor Jensen snart kan bringe os mundtligt Budskab. Til Slut sender jeg alle vore Venner de venligste Hilsener fra os alle, ganske særligt De, kære Herr Rasmussen,

fra Deres 32 Fanger i Jyijev
Frits Clausen

Fra John T. Lauridsen: I denne Tid maa man ogsaa kunde taale at se Blod. Frits Clausen i russisk krigsfangenskab 1915-1918. Fund og Forskning, 2007.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *