7. juli 1915 – Flensborg Avis: For mange småpakker til østfronten

For mange Etpunds-feltpostbreve!

Der meddeles officielt: forsendelsen af såkaldte småpakker(Etpunds-feltpostbreve) til medlemmer af hæren, som står på den galiciske krigsskueplads, har i den senere tid antaget et sådant omfang, at den ved siden af de overordentlige vigtige militære opgaver, som ubetinget må gå forud, ikke længere kan overkommes ordentlig. For at undgå, at disse sendinger bliver forbudte, anmodes publikum indtrængende om at i egen interesse at begrænse dem til det yderste.

 Et uventet møde. Forleden passerede to krigsfangetransporter hinanden på en banegård i Angel. Der skete da det mærkelige, at to franskmænd, brødre, traf hinanden. De havde ikke set hinanden siden krigens begyndelse. Man kan tænke sig glæden over gensynet. Ifølge Heide Anzeiger vil de nu søge at få lov til at være sammen.

 Hjemme på orlov. Arbejdsmand Weingarten fra Vægterpladsen i Aabenraa er vendt hjem på orlov. Han har tidligere været i den franske fremmedlegion. Ved krigens udbrud kom han med som menig på den østlige front og blev senere forfremmet til korporal og underofficer. For udvist tapperhed har han modtaget jernkorset og er bleven forfremmet til vicestabssergent.

 

Falden.

I mandags modtog kancelliinspektør Krüger og hustru, Sofiegade 2i Flensborg, den sørgelige efterretning, at deres søn, gefreiter i 86. Füsilierregiment Kurt Krüger, den 14. juni havde fundet døden, medens han var i færd med at hjælpe sårede kammerater. Han blev kun 23 år gammel.

I den sidste tabsliste nævnes Hans Prætorius og Mats Nielsen af Flensborg som savnede og Henr. Petersen som falden.

 Falden mod Vest. Arbejdsmand L. Chr. Johannsen og Hustru i Klægsbol har modtaget det sørgelige Budskab, at deres eneste søn Martin har fundet døden på Valpladsen.

 Tabslisten meddeler, at Fr. Marx af Tønder er falden.

 Husmand og Tækker Jens Jensen af Rejsby skal ifølge indløben meddelelse være falden i krigen. Jens Jensen, der hørte til den ikke uddannede Landstorm, efterlader kone og flere små børn.

 Ifølge Tabslisten er Lorens Lassen af Kværs og Frits Garduhn af Gråsten faldne.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *