7. december 1918. Ernst Christiansen: “Efter 33 Kilometers Marche naar vi i Mørkningen, paa ny dødtrætte, til Berg-Neustadt”

Ernst Christiansen var 39 år, da han blev indkaldt som armeringssoldat i 1916. I det civile var han chefredaktør på Flensborg Avis.

Stillet Kl. 7½. Marcheret hinkende til Much og videre 6-7 Kilometer til Drabenderhöhe, hvor Gruppen først samles. Saa ad Veje, der bøjer i ret Vinkel, igennem skyslørede, skovklædte Bjergegne til Weissenkirchen.

Vi er nu paa den brede Landevej, der igennem smukke Byer langs
Landevejen gaar til Berg-Neustadt ikke langt fra Grænsen mellem Rhinprøjsen og Vestfalen. Efter 33 Kilometers Marche naar vi i Mørkningen, paa ny dødtrætte, til Berg-Neustadt.

Kompagniet faar Borgerkvarter. Den saksiske Barber og jeg faar anvist et Hus i en Sidegade, hvor Husene ligger som i en Haveby, men med gammel tysk Byggemaade, Bindingsværk i to Etager. Konen er først kølig og anviser os kun en tom lille Stue under det skraa Tag.

Men senere kommer Manden hjem og er meget hjertelig. Han tager et Laag bort fra et Hul i vor Stues Gulv, og saa er der opvarmet i et Øjeblik nede fra Køkkenet. Men for Resten byder han os ned.

Der er dækket rent og pænt, og Konen viser sig mere og mere at være en udmærket Værtinde. Vi faar stegte Kartofler før Kaffen og om Aftenen igen Kartofler og Marksalat.

Ernst Christiansen: Du kan, du maa og skal! To Aar i Krig, Slesvigsk Forlag, Flensborg 1923

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *