6. oktober 1918. Stemningen i Berlin: “Kun faa forstaar endnu, hvad det er for en Fred, Tyskland vil faa”

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 6. Oktober 1918.
I Formiddags arbejdede jeg hjemme. Senere kom Kloppenborg-Skrumsager og Lebeck, og vi gik ud sammen. Det er Søndag.

I Hotellet, paa Gaden, i Sporvognene, Kaféerne, overalt, hvor man ser jævne Folk, er Stemningen tilsyneladende oplivet. Freden er i Vente. Kun faa forstaar endnu, hvad det er for en Fred, lyskland vil faa. Fredslængslen er saa stærk, at Stemningen nærmest maa kaldes livlig.

Om Aftenen var jeg hos Kaptajn Ramm, som jeg fra nu af holder løbende underrettet om Begivenhedernes Gang.

Nis Nissen ankom hertil i Morges.

H.P. Hanssen: Fra Krigstiden, Bd.  2, Kbh. 1925

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *