6. marts 1917 – Ribe Stiftstidende: den civile hjemmehær mobiliseres

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

9de Armékorps Generalkommando

vil for den tilbageværende del af krigen blive forlagt til fra Altona til Hamborg, hvor den skal installeres i Elite-hotellet ved Burstah.

Den civile hjemmehær mobiliseres

Rigsdagens udvalg for hjælpetjenestepligten har nu givet sin tilslutning til en forbundsraadsordning, ifølge hvilken hjælpetjenestpligtige skal opføres i en lægdsrulle. For indkaldelsernes rækkefølge er efter loven familieforhold, helbredstilstand, bopæl, hidtilværende sysselsættelse, arbejdsløn og meget andet i første linie afgørende. Ugifte skal indkaldes før de gifte, i første linie selvfølgelig dem, der melder sig frivillig, desuden saadanne personer, som har været sysselsatte i virksomheder, som nu er standsede, folk, som ikke er i deres tidligere erhverv(rentierer, tidligere embedsmænd og privatfunktionærer), og saa de, der kan erstattes af helt unge eller kvindelige kræfter, for eksempel tjenere, barberer osv. I øvrigt regner man med endnu mange frivillige, nu da det bliver alvor, og tvangen truer, og enhver naturligvis vil foretrække at komme til et arbejde, han er kendt med, i stedet for at blive indkaldt til et andet arbejde. Anmeldelserne vil allerede finde sted først i marts maaned, og indkaldelserne vil begynde fra 1. april. Den opgave, der agtes løst ved loven om hjælpetjeneste, tager navnlig sigte paa at afløse det store antal krigsduelige folk, som endnu anvendes ved Etappe-tjenesten og i de besatte omraader. Som følge af lovens tilblivelse har allerede talrige krigsduelige soldater kunnet sendes til fronten. Men tallet kan endnu forhøjes betydeligt. Desuden er trangen til arbejdere ved hærforsyningen i hjemmet endnu langt fra tilfredsstillet. Først og fremmest gælder det at skaffe arbejdere til veje til landbruget, som staar over for foraarsarbejdet. Der raades nemlig ikke over et tilstrækkeligt stort antal fanger. Ogsaa fabrikkerne, der opføres med hærens forbrug for øje, kræver vedvarende i øget grad arbejdskraft, ligeledes samfærdselsinstitutionerne. Det er en af lovens vigtigste opgaver at sørge for det nødvendige antal arbejdere til disse forhold.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *