6. juni 1916. “Deres søn Overmatros Jacobsen har i søslaget i Skagerrak lidt heltedøden for fædrelandet”

Kapitän zur See von Egidy underskrev den 6. juni følgende dødsbudskab, som blev afsendt til Jørgen Jacobsens forældre samme dag.

Jørgen Jacobsen (1891-1916) Ulkebøl
Jørgen Jacobsen (1891-1916) Ulkebøl

Den 6. juni 1916

Det er min sørgelige pligt at skulle meddele Dem, at Deres søn Overmatros Jacobsen i søslaget i Skagerrak har lidt heltedøden for fædrelandet. Pligttro faldt han under udførelsen i den sejrrige kamp for kejser og for riget.

Hvad angår Deres søns efterladte ejendele meddeler Kommandoen, at opgørelsen og forsendelse heraf af militære grunde for tiden ikke er mulig. Så snart forholdene tillader det, vil det ufortøvet blive bragt i orden.

Det vil foregå således.

  1. Samtlige forhåndenværende private ejendele dvs. breve, værdigenstande, medicin, ekstra støvler vil fra Skibskommandoen blive sendt direkte til Deres adresse, dog delvis ødelagt under slaget.
  2. Alt tjenstligt, udstyr (beklædningsgenstande, løn, tilgodehavender af tøj osv.) sendes til stamafdelingen Abreilung 1. Matrosen Division. Denne foranlediger da videreforsendelse til Dem naturligvis forudsat, at en udlevering må findes sted efter reglerne, dvs., at Deres søn har tøj til gode.

Hvad angår private sager vil kommandoen gerne på forespørgsel hjælpe med yderligere oplysninger. Angående andre oplysninger (se ovenfor under b) henvend Dem da venligst til stammarineafdelingen.

Vi beder dog om, at De foreløbig vil have tålmodighed, da det kræver tid at eftersøge og ordne efterladenskaberne.

Kapitän zur See und Kommandant von Egidy

Seydlitz havde i alt 98 dræbte i Jyllandsslaget.

Jørgen_Jacobsen_dødsmeddelelse
Dødsbudskabet til Jørgen Jacobsens forældre

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *