5. januar 1918 – Ribe Stiftstidende: systematisk smugleri

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Skudt paa en smugler

Nytaarsnat forsøgte en smugler at komme over grænsen ved Dridevad. En gendarm forfulgte ham og skød paa ham, da personen ikke vilde standse. Smugleren kastede to sække, indeholdende smuglergods. To andre sække blev senere fundne. Personen undslap. Man har ifølge Kolding Folkeblad en bestemt person mistænkt. Senere meddeles: Smugleren, paa hvem der forleden blev skudt ved Dridevad, har nu vist sig at være den kendte, ofte anholdte Preuss, som efter forlydende i Kolding Folkeblad skal have benyttet baade julenat og nytaarsnat til sine sidste smuglerier, der denne gang skal have drejet sig om chokolade. I forbindelse med denne sag er en købmand i Vamdrup og hans broder, der er vognmand, forrige nat begge blevne anholdt efter anmodning fra Kolding herred og indsatte i Kolding arrest som sigtede for at have optraadt henholdsvis som leverandør og medarbejder i Preuss’ systematiske smuglerier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *