5. februar 1917 – Ribe Stiftstidende: rejsekortet indføres ikke

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Ogsaa jernbanekupeernes nikkel-, kobber og messingsager skal til fronten

Det værdifulde materiel i jernbanernes sove-, salon- og andre luksusvogne skal erstattes af simplere materiale. Nikkelfadene i vaskebordene med ringe af kobber eller messing, vandrør af kobber, spyttebakker af messing og deslige skal indsendes til værkstederne for at blive omstøbt, og de skal erstattes af genstande af mindre værdifuldt materiale.

 

 

Intet rejseforbud

I den sidste tid har der gaaet rygter om, at folk efter 1. februar skulde have særlig tilladelse til at foretage jernbanerejser, at der saa at sige skulde indføres rejsekort. Rygtet har ligeledes været meddelt i flere tyske blade. Efter hvad Schleswig-holsteinische Volks Zeitung har erfaret paa kompetent sted, er der imidlertid ikke tænkt paa en saadan indskrænkning af den private rejsetrafik. De kompetente steder anser foreløbig den gennemførte indskrænkede køreplan og den forbigaende indskrænkning af orlovsbevillinger for tilstrækkelige til at afhjælpe de forbigaaende trafikvanskeligheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *