30. maj 1917 – Ribe Stiftstidende: uddrag af H.P. Hanssens udtalelser i Rigsdagen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

P. Hansen-Nørremølles udtalelser i Rigsdagen

Mine herrer, efter at censuren over den danske presse i Nordslesvig flere gange resultatløst er bleven bragt paa tale i Budgetkommissionen, ser jeg mig nødsaget til her energisk at gøre indsigelse mod de nordslesvigske censurmyndigheders helt utrolige smaalighed, mod deres helt ubegribelige hensynsløshed og mod de unødvendige indgreb, der næsten daglig forstyrrer driften.

Hele den danske presse i Nordslesvig staar siden krigens udbrud under præventiv-censur. Censuren blev i de to første krigsaar udøvet af de stedlige politimyndigheder, siden oktober i fjor udøves den af officerer. Den omfatter ikke alene stoffet, men ogsaa stoffets rent ydre anordning, hvad der under de nuværende overordentlig vanskelige arbejdsforhold bereder usigelige vanskeligheder…

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *