3. november 1917 – Danske officerer på vestfronttur: “… dristige Flyvemanøvrer”

Midt i oktober samledes en lille gruppe danske officerer sig i Berlin for at påbegynde en rejse til vestfronten arrangeret af det tyske militær.  Deltagerne var oberst A.G. Nyholm, Kaptajn V.A. Wilkenschildt, Kaptajn C.H. Rye og militærattaché i Berlin oberst E.O.N. Castonier. Da der var tale om en tjenesterejse aflagdes behørigt rapport, der i dag befinder sig i Rigsarkivet.

Den 2/11 om Natten afrejste vi fra Gent over Courtrai og Lille til Phalempin, hvor vi den 3/11 Formiddag modtoges af Chefen for Gruppe Loos (”Gruppe” svarer til Armékorps), Generalløjtnant v. Kraebel og Stab.

Vi havde bl.a. Adgang til at bese Gruppens kartografiske Anstalt, en Pionerpark med store Værksteder og en Flyveplads med Park (af lignende Art, men af mindre Udstrækning som den ovenfor nævnte for IV Armee i Gent). Her fremviste Gruppens Kampflyvere en Række interessante og dristige Flyvemanøvrer for os.

Om Eftermiddagen holdt Gruppens Stabschef et orienterende Foredrag om de forskellige Stillinger langs Fronten, som vi skulde bese den næste Dag, med fuldstændig Redegørelse for de enkelte Liniers og Stillingers Karakter, Opgave, Konstruktionsmaade, Batteriernes Beliggenhed, Troppedislokation m.m.

(Rapport over en Tjenesterejse til den tyske vestfront okt.-nov. 1917, Militære rejserapporter (1746-1966) , Krigsministeriet, Rigsarkivet)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *