3. maj 1920. Danmarks Besættelse af 1. Zone

Efter at Afstemningsomraadets 1. Zone 5. Maj 1920 vil blive besat af
Danmark, vil Anordninger angaaende denne Zone blive udfærdiget af en Befuldmægtiget, udpeget af den danske Regering, og af Kommissionen i Forening. De nu i 1. Zone gældende Love og Anordninger forbliver i Kraft.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, II, 1937.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *