29. juni 1916. Forbudt mode, tvangsklippet uld og rabarberblade kogt som spinat

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen.

Forbudte modeblade.

Den stedfortrædende generalkommando i Altona bekendtgør nu følgende, hvorom vi gav underretning allerede den 10. juni:

Indførslen og salget af alle fra det fjendtlige udland stammende modeblade, modetegninger, mode- og lignende fagtidsskrifter forbydes herved for dette korpsdistrikt.

En ny uldforordning

bebudes, hvorefter den beslaglagte uld kun må vaskes hos fem uldkræmmerier. Uldens salg bliver almindelig tilladt, kun ikke til forarbejdere af uld. De mængder, der ikke indleveres inden 12 uger efter klipningen til vaskning og ikke inden 10 uger herefter sælges til krigsuldaktieselskabet, tages ved tvang. Der indføres derfor meldepligt.

Rabarberblade kogte som spinat.

En husmor i Haderslev skriver til ”Dannevirke”:

I denne på køkkenurter knappe tid gør vi os skyldige i en stor ødselhed, når vi ikke benytter rabarberbladene, der smager nøjagtig som spinat. For dem, der ikke kender spinat, er det vel lidt fremmed; men prøv det alligevel. Det er jo kun, fordi vi hidtil har levet i overflod, at en så sund og velsmagende køkkenurt er blevet ringeagtet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *