28. december 1916 – Ribe Stiftstidende: skærpede krav og rettigheder

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

De 17-aarige til session

I løbet af januar maaned ventes de 17-aarige at skulle møde til session, og sandsynligheden taler for, at de saa senere vil blive indkaldt og efter en kortere uddannelse vil afgaa til krigsskuepladserne.

 

Hjemløse med dansk indfødsret og den tyske krigstjeneste

Wolffs Bureau meddeler: Efter en i det officielle blad for hæren offentliggjort anordning skal hjemløse personer, som ved den danske indfødsretlov af 27. november d. A. har faaet tildelt dansk indfødsret, øjeblikkeligt overføres til hærens reservetroppeafdelinger, for at de kan blive hjemsendt. I tvivlstilfælde skal de nævnte reserveafdelinger hidføre en undersøgelse af spørgsmaalet om undersaatsforholdet. Skulde saadanne personer ønske at blive i hæren, kan dette ønske opfyldes, og der skal i saadanne tilfælde fremsendes indstilling om tilstaaelse af tysk indfødsret.

 

Politiopsynet i grænsedistrikterne udvides

I en den 12 ds. udstedt ordre fra Generalkommandoen i Altona bestemmes i den offentlige sikkerheds tarv, at de forstembedsmænd og bestillingsmænd samt toldmænd, som er ansatte i grænsetjeneste, har en politibetjents rettigheder, og at de i grænsedistrikterne virksomme gendarmer og de efter ciffer 1 med politibetjentes rettigheder forsynede personer maa skyde paa personer, der er løbne fra dem, for at forhindre deres flugtforsøg, og paa saadanne personer, der ved flugt forsøger at unddrage en dem truende anholdelse.

 

Faldne

Kommuneforstander Lund i Fol har modtaget meddelelse om, at hans søn Johannes der ved Vestfronten var bleven dødeligt saaret, er død af sine saar, 30 aar gl.

Thomas Andersen fra Skovby, før opført som haardt saaret, er død.

 

Saarede

I tabslisten opføres Evald Kruse fra Sønderborg som haardt saaret.

 

I fangenskab

Landboelsmand Andreas Petersens søn i Jernhyt, Georg, der har været savnet siden kampene ved Verdun, har nu skrevet hjem, at han er i fransk fangenskab.

Ifølge tabslisten er Erik Paulsen fra Skovby ved Hovslund bleven kvæstet og Jørgen Christiansen fra Maugstrup, Andreas Hansen fra Bovrup samt Hans Jørgensen fra Tyrstrup, der før har været opført som savnet, i fangenskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *