24. oktober 1918. “Nu kommer det tidspunkt, da Nordslesvig kan vende tilbage til Danmark.”

Hans M. Lunding fra Jels gjorde krigstjeneste ved 2. Garde-Ulanen-Regiment. I Efteråret 1918 var han efter et lazaretophold på regimentets reservedepot på kasernen i Moabit i Berlin.

“Da efteråret nærmede sig, stod det efterhånden klart, at det endelige tyske nederlag var forestående.

Jeg gjorde nu tjeneste ved mit ulan-regiments erstatningsdepot i kasernen i Moabit, og en dag sidst i oktober fandt jeg lejlighed til at opsøge det danske medlem af den prøjsiske landdag, Kloppenborg-Skrumsager, som boede på et lille hotel inde i nærheden af rigsdagsbygningen.

Han fortalte mig om stemningen i politiske kredse, hvor alle var klar over, at krigen snart måtte være forbi, om planerne for den kommende regering, der allerede var forberedt, og han sagde:

– Nu kommer det tidspunkt, da Nordslesvig kan vende tilbage til Danmark, så nu må du hellere se at komme hjem, så hurtigt du kan!

Det var lettere sagt end gjort!”

Oberst H.M. Lundings erindringer: “Stemplet fortroligt!” (Gyldendal, 1970).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *