23. september 1916 – Ribe Stiftstidende: skibsrederfamilie hårdt ramt af krigen

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Hele familien falder som offer for krigen

Det er ifølge Hejmdal indgaaet meddelelse om, at Maks [Michael] Jebsen, yngste søn af afdøde skibsreder og rigsdagsmand Michael Jebsen i Aabenraa, der før sin indkaldelse var købmand i Hongkong, den 11. september er falden under de haarde kampe ved Somme. En broder til ham, kaptajn Friedrich Jebsen, der som matros havde smuglet sig over oceanet, har allerede for nogen tid siden fundet døden som løjtnant paa en undervandsbaad. En anden broder, skibsreder Jakob Jebsen, der for 4 aar siden rejste ind til forretning i Hongkong, er af englænderne bragt til Australien, og en tredje broder endelig, Heinrich Jebsen, der deltog i Tsingtaus forsvar, befinder sig i japansk fangenskab. For henved et halvt aars tid siden blev en dattersøn af Michael Jebsen, løjtnant Burwig, der var falden ved Verdun, begravet paa Aabenraa kirkegaard.

Den nordslesvigske presse under krigen

Flensborg Avis redaktion er efterhaanden smeltet stærkt sammen. Af dens seks medlemmer har to gjort krigstjeneste siden 1914, én siden juli 1915, og i disse dage er bladets redaktør, Hr. Christiansen, bleven indkaldt til militærtjeneste. Tilbage er nu kun et mandligt og et kvindeligt medlem af redaktionen. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *