22. september 1919: Tysk avis: “Danske agenter taler over alt for Danmark.”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

22. September: »Flensburger Nachrichten« skriver naivt om, at »ikke alene i Butikker, men alle Vegne, hvor der samler sig Folk«, indfinder der sig Agenter for at tale for Danmark, »saaledes paa Raadhuset,
paa Posten, ja endog paa Gaden«. — Aften Tillidsmandsmøde; alle Tillidsmænd er nu forsynede med Legitimationskort. Indleder med
Klasseinddelingen af de stemmeberettigede.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *