18. maj 1920. Pengesedler, porto og frimærker i 1. zone

Danmark rykkede gradvist ind i 1. afstemningszone

CIS
Pengesedler i 1. Zone
Anordning No. 120 af 18. Maj 1920:

Det forbydes herved Kommuner og Kommunalforbund at udstede nye Pengerepræsentativer af enhver Art.

Overtrædelser straffes med Bøder af indtil det dobbelte Beløb af de
udstedte Pengerepræsentativers Paalydende.

Denne Anordning træder straks i Kraft.

CIS
Porto og Frimærker i 1. Zone
Anordning No. 121 af 18. Maj 1920:

Fra den i den internat. Komm.s Anordning om Kronemøntens Indførelse i 1. Zone fastsatte Dato, 20. Maj, ophæves for denne ZonesVedkommende de hidtil gældende Postportotakster.

Fra samme Dato udstedes nye Plebiscit Postfrimærker i Kronemønt til Brug i Zonen.

Endvidere udsendte CIS Anordning No. 122 af 19. Maj 1920, hvorefter Telegraf og Telefontakster i 1. Zone fra og med 20. s. M. skulde betales omregnet i Kronemønt efter en Kurs af 1 Mk. = 50 Øre.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, II (1937).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *