18. december 1916 – Ribe Stiftstidende: forbud og beslaglæggelser

Senest ændret den 31. juli 2018 9:08

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Forbud mod, at udlændinge gaar paa jagt og fiskeri

Generalkommandoen i Altona har udstedt en forordning, hvori det forbydes udlændinge at gaa paa jagt og fiskeri indenfor korpsdistriktets omraade, for saa vidt de ikke hører til en stat, der er i forbund med det Tyske Rige. Forbudet omfatter ikke fiskeri i kystfarvandene. Dersom en jagt- eller fiskeriforpagter fra en neutral stat har forpagtet et omraade, der paa et lille stykke gaar ind i Tyskland, kan han af Generalkommandoen faa tilladelse til at overskride grænsen.

 

Pakker med levnedsmidler kommer ikke adressaterne tilgode

Wolffs bureau meddeler: I de sidste dage har der været offentliggjort en advarsel mod at lade sende pakker med levnedsmidler fra udlandet, da de fleste varer slet ikke kommer modtageren tilgode, men er centraliseret og skal afleveres til Central-indkøbsselskabet i Berlin, som lægger beslag paa varerne. Afleveres skal smør, ost, æg, margarine, fedt, bælgfrugter, kød, kødvarer, sild, kaffe, te, kakao, kondenseret mælk og en hel del andre ting, hvoriblandt alle tilberedte fisk og fiskeprodukter saasom saltede eller røgede fisk, fiskeboller, fiskekonserves og andet, der kommer fra udlandet, selvom det sendes til privatfolk. Der er derfor kun ærgrelse og tab ved, naar venner eller slægtninge i Danmark sender større partier af disse varer herover, eftersom de ikke kommer dem tilgode, de er bestemte til. Pakker indtil et halvt pund beslaglægges endnu ikke.

 

Skole-eleverne til aflæsning ved jernbanerne. Sporvogne til fragttrafik

Generalkommandoen i Altona – 9de Armékorps distrikt – har udstedt en ordre, hvorefter skolernes elever skal organiseres som hjælpekommandoer til brug ved banerne m.m. Det hedder i ordren, at da banernes rullende materiel er stærkt optaget og der er mangel paa kul, er enhver modtager af en jernbanevogn forpligtet til snarest muligt at sørge for, at vognen bliver aflæsset. Staar vognen ud over den fastsatte frist, sker der en tvangsaflæsning paa modtagerens bekostning. For at denne kan finde sted straks, skal der saa vidt muligt i alle garnisoner oprettes aflæsningskommandoer. Der skal dog arbejdes hen til, at disse saa snart som muligt afløses af hjælpetjenstpligtige, af elever fra de højere skoler eller medlemmer af ungdomsværnene. Hvor der ingen garnison er, skal baneledelsen henvende sig til politiet, der saa maa sørge for en aflæsningskommando af skoleelever, hjælpetjenstpligtige eller lignende. Banegaarde, hvor dette heller ikke kan stilles, skal telegrafisk henvende sig til den nærmeste garnisonsby, hvor der sørges for, at der holdes en flyvende aflæs-kommando.

  

Faldne

Chr. Christiansen 2. fra Sønder Hostrup ved Felsted, reserve-løjtnant Jebsen fra Aabenraa og Hans Sønnichsen fra Kassø ved Jordkær er ifølge tabslisten faldne.

Chr. Friis og hustru i Haderslev har modtaget budskab om, at deres søn Jens den 30. november er død paa et krigslazaret, næppe 22 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Peter Jørgensen fra Pøl paa Als er død af sine saar.

Slagter Jørgen Dau fra Augustenborg er falden paa Vestfronten den 2. dec. Hans tre smaa børn er nu forældreløse, da moderen døde for halvandet aar siden.

I tabslisten meddeles, at Hans Christensen fra Hagenbjerg paa Als, Jes Holm fra Nørre Hostrup og Peter Iversen fra Nybøl er faldne.

A. P. Sørensen og hustru i Rødding har modtaget budskab om, at deres søn Peter er død paa et feltlazaret.

 

Saarede

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Andreas Witt fra Nordborg, Hans Jacobsen fra Sottrupskov og Niels Prinds fra Haderslev opføres som haardt saarede.

Herman Thomsen fra Lert, der før har været opført som savnet, er saaret.

 

I fangenskab

Anton Callesen fra Gramby har skrevet hjem, at han er i fangenskab og har det godt.

Ifølge tabslisten er Hans Æbelø fra Alnor ved Graasten, Hans Hansen 7. fra Dyndved paa Als, Christian Jørgensen fra Lysabildskov paa Als, Viktor Petersen 2. fra Sønderborg, Hans Schmidt 5. fra Sebbelev paa Als og Hans Schmidt 5. fra Vollerup i fangenskab.

Hans Lorenzen fra Hygum er under kampene ved Somme bleven let saaret og kommen i fransk fangenskab.

 

Savnede

Nicolai Hansen 3. fra Sebbelev paa Als, Peter Jørgensen fra Rødding, Iver Lydiksen fra Lunding, Martin Martensen fra Rødekro og Hans Thomsen fra Gammel Haderslev er ifølge tabslisten savnede.

Jens Thomsen, søn af A. Thomsen i Kelstrupskov, der har deltaget i kampene paa Balkan savnes.

Ifølge tabslisten er Hans Hansen 1. fra Egen paa Als og Peter Hansen 2. fra Kettingskov savnede.

 

Andreas Fabricius fra Toftlund er bleven hjemsendt som uduelig til krigstjeneste.

3 tanker om “18. december 1916 – Ribe Stiftstidende: forbud og beslaglæggelser”

 1. Ang. Hans Jacobsen fra Sottrup Skov, som står som hårdt såret – kan han være kommet sig og vendt tilbage i felten ? I min mands “familie” er der en Hans Jacobsen fra Sottrup Skov, men han er først opført som død i 1918 i Frankrig – eller er der 2 med navn Hans Jacobsen fra Sottrup Skov ? mhv Lone

  1. Lone Jensen
   Hans Jacobsen, Sottrupskov, døde, som nu skriver, 9. april 1918. Han vil til den tid få sin egen side med link til indlægget i Ribe Stiftstidende.
   Venlig hilsen
   Sonja Barsøe

  2. Til Lone Jensen.

   Der er tale om 2 forskellige Hans Jacobsen´er:
   1) Hans Jacobsen, født 01/07-1897, Sottrupskov, død 09/04-1918, Beaufort, Frankrig. Han var ugift.
   2) Hans Peter Jacobsen, født 28/12-1886, Sottrupskov (fødsel fundet i Sottrup-Sandbjerg fødsels-biregister). Nævnt under navnet “Jakobsen, Hans” som Unteroffizier og “hårdt såret” i “Verlustlisten” (dateret 12/12-1916) – hvilket er den kilde Ribe Stiftstidende henviser til. I øjeblikket vides ikke mere om ham.

   Har du supplerende oplysninger om én af disse, er du meget velkommen til, at sende disse til mig via mail.

   Med venlig hilsen
   Hanne C. Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *