17. oktober 1917 – Ribe Stiftstidende: opraab!

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

I et opraab om at tegne krigslaan hedder det:

Endnu er vore fjenders ødelæggelsesvilje ikke brudt, uagtet alle deres nederlag! Denne kendsgerning tvinger os trods vor fredsvilje og trods alle fredstilbud til at fortsætte den forfærdelige kamp om vort liv og den plads i solen i folkenes raad, som tilkomme os. Den vældige kamp har nu naaet sit højdepunkt. Urokket staar vor herlige hær under Hindenburgs vidtskuende og daadkraftige ledelse efter tre af sejre saa rige krigsaar langt ude i fjendeland og værner den hjemlige jord mod krigens rædsler, som Østprøjsen paa en saa frygtelig har lært at kende i det første krigsaar. Vore utrættelige ubaade har gjort havene omkring det stolte “havbeherskende” England, faderen til denne krig, til en ørken. Det føler sig nu selv truet af sulten, hvormed det vilde ødelægge os. Men vor tapre hær, vor herlige flaade skal aabenbart først gøre helt arbejde, inden fjenderne indser det meningsløse i at kæmpe videre. Bliv derfor nu ikke svag under savnets og lidelsernes byrde, som krigen bringer os herhjemme! Derfor gælder det om netop nu at give riget de penge, som det trænger til krigsførelsen! Hver mark, der staar til raadighed, maa tegnes! Den bringer freden! Den afkorter krigen! Derfor: kom og tegn det 7. krigslaan!

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *