17. november 1918. Alle soldaterrådsmedlemmer lå døddrukne i et staldkontor

Hans M. Lunding fra Jels gjorde krigstjeneste ved 2. Garde-Ulanen-Regiment. I Efteråret 1918 var han efter et lazaretophold på regimentets reservedepot på kasernen i Moabit i Berlin.

Men jeg sad stadig som 19-årig ulan-korporal på kasernen i Moabit, og mens verdenshistoriske begivenheder udspilledes omkring mig, tænkte jeg kun på, hvordan jeg kunne komme ud af dette kaos og hjem til Nordslesvig.

En dag fik jeg ordre til at køre ud til forstaden Adlershof ved flyvepladsen Niederschoneweide. Her lå en transportkolonne med
115 heste, som ingen tog sig af mere. Arbejder- og soldaterrådet
havde jaget officererne bort, og den vagtmester, som rådet havde
indsat, var stukket af med et par heste.

Som uddannet veterinærmedhjælper skulle jeg overtage opsynet med hestene.

Rådet havde stadig magten på depotet, men en aften da samtlige dets medlemmer lå døddrukne i et staldkontor, blev jeg opsøgt af en major og nogle af hans folk fra et af de frivillige korps. Han havde sin artilleriafdeling stående i stilling på flyvepladsen, og herfra beskød han ivrigt Berlins centrum.

Han forsøgte at hverve mig som frivillig og lovede at ville sørge for, at jeg senere kom på militærveterinærakademiet, så jeg kunne blive uddannet til dyrlæge.

Jeg forklarede ham, at jeg var dansk og aldeles ikke interesseret
i at blive tysk dyrlæge. Han opgav overtalelsesforsøgene, stjal seks
heste – lige passende til et kanonforspand – og trak sig tilbage.

Oberst H.M. Lundings erindringer: “Stemplet fortroligt!” (Gyldendal, 1970).

7 tanker om “17. november 1918. Alle soldaterrådsmedlemmer lå døddrukne i et staldkontor”

 1. Erik Sommer har ret: Det ER rent faktisk den senere chef for den danske efterretningstjeneste, der fortæller her, således som det også fremgår af litteraturhenvisningen i bunden af indlægget.

 2. I artiklen på Wikipedia om Lunding står, at Danmark efter 2. verdenskrig besatte Sydslesvig. Er det virkeligt sandt? I så fald: hvor længe? Under hvis kommando?

  1. Hej Anders
   Det er ikke korrekt, at Danmark besatte Sydslesvig efter 1945. Den britiske besættelsesmagt i Tyskland bad Danmark bidrag med tropper til besættelsen af Tyskland, og Danmark sendte soldater til Holsten – man var af indlysende politiske grunde meget omhyggelig med IKKE at optræde som besættelsesmagt i Sydslesvig.
   mvh
   René

 3. Det er en slem fejl i Wikipedia. Jeg vil prøve at rette fejlen, eller bringe den videre.
  Hans M. Lunding var fra december 1945 til 1950 udlånt (fra hæren) til udenrigsministeriet som forbindelsesofficer til de allierede (britiske) styrker i Sydslesvig.
  (Dette fremgår af Dansk Biografisk Leksikon, som er en del af http://denstoredanske.dk )

  Det er også ærgerligt, at Wikipedia ikke har en artikel om Den Danske Brigade i Tyskland / Den Danske Kommando i Tyskland 1947 – 1958.
  Denne brigade startede med at være et bidrag til besættelsen af Tyskland, se
  http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_efter_1945/Den_Danske_Brigade_i_Tyskland

  Også Norge bidrog med soldater, se
  https://no.wikipedia.org/wiki/Tysklandsbrigaden
  Ligesom Belgien gjorde det, se
  https://en.wikipedia.org/wiki/Belgian_Forces_in_Germany

  Fra dansk side havde man ønsket brigaden placeret syd for Elben, da man ville undgå at påvirke udviklingen i Slesvig-Holsten. Se
  https://www.krigsvidenskab.dk/med-kurs-mod-nato-den-danske-brigade-det-danske-kommando-1947-1958
  med uddrag fra bogen “Med kurs mod NATO. Den danske Brigade – Det danske Kommando i Tyskland 1947 -1958”.

  “Opbygningen af styrken under efterkrigstidens vilkår gav store problemer med hensyn til både materiel og uddannelse.”

  Brigaden kom til Ost-Friesland med omkring 4000 mand. I 1949 blev styrken reduceret og flyttet til Itzehoe i det sydvestlige Holsten. Og skiftede navn til Danske Kommando i Tyskland.

  I stil med beretningerne her på ‘StoreKrig’ kan henvises til en sønderjysk erindring fra 1952, bragt i Flensborg Avis 2016:
  https://www.fla.de/artikel/Som-det-var-engang-22905.html
  “Mogens Bernhard Hansen, Haderslev, fortæller”.

  – – –
  Brigadens oprettelse var en del af at Danmark i 1945 blev anerkendt som et allieret land.

  Også på et andet område blev der truffet aftale mellem England og Danmark om at aflaste den engelske hær.
  Det blev i Danmark i september 1945 muligt at melde sig til frivillig engelsk krigstjeneste i stedet for dansk værnepligt. Ca. 2.400 danske mænd kom på den måde til England og til tjenestesteder rundt i verden. Se
  https://da.wikipedia.org/wiki/Englandsfrivillige

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *