17. Marts 1916: 8 Sønner og 6 Svigersønner med i Felten.

Dagens nyt fra Hejmdal

Fra Felten.

Faldne.
Christian Hejse og Hustru i Viby paa Als har modtaget den sørgelige Meddelelse, at deres Søn Chresten, der tjente som Gefrejter i Infanteri-Regimenet Nr. 362, den 2. marts har fundet Døden paa Valpladsen. Han blev 30 Aar gammel. Der vil blive holdt Sørgegudstjeneste Søndagen den 9. April om Eftermiddagen Klokken 3 i Lysabild Kirke.

Døde paa Lasaret.
Chresten Iversen fra Ulkebøl er ifølge Efterretning til hans Paarørende afgaaet ved Døden paa et Lasaret i Frankrig som Følge af haarde Saar. Der holdes Sørgegudstjeneste for ham Tirsdag den 21. Marts.

I Fangenskab.
Gaardejer Hans Petersen fra Kastrup ved Gram, der har været savnet i nogen Tid, har nu skrevet hjem, at han befinder sig i Frankrig i fangenskab og efter Omstændighederne har det godt.

Fra Provinsen.

Kartoffelkort. (Dv.) De i Gaar udstedte Kartoffelkort lyder paa det Kvantum, som de forskellige Familier er berettigede til at faa fra nu af og indtil den nye Kartoffelhøst begynder. Der kan dog kun foreløbig uddeles smaa Portioner fra 20 Pund opad i Henhold til Familiens Størrelse, og de kunde allerede faas i Gaar. prisen for Kartoflerne (rosenrøde) var 5 Marts 20 penning pr. 100 Pund.

Det 20. Par. En lille 13-aarig Skolepige, Adele Burgwald i Venemose i Tønder Amt, har i disse Dage til Kvindeforeningens Bestyrelse afleveret det 20. par Strømper til Soldaterne og ifølge “T.Z.” herfor som Præmie foræret en Salmebog.

8 Sønner og 6 Svigersønner med i Felten. Tærskemaskine-Ejer Mølcke paa Nordstrand har 9 Sønner, hvoraf de 8 er med i Felten. Desuden har han 6 Svigersønner med i Krigen. Alle 14 har hidtil overstaaet Felttogets Strabadser uden at have Men deraf, og ingen af dem er saaret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *