16. august 1916 – Ribe Stiftstidende: faldne, saarede, i fangenskab og savnede

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Hans Maag, en søn af gaardejer M. Maag i Barsmark ved Løjt Kirkeby, er falden ved Somme.

Andreas Jessen fra Hønkys ved Rødekro er den 14. juli falden i Frankrig, 38 aar gammel. Han efterlader sig enke og en datter.

Christian Paulsen fra Bevtoft er den 30. juli falden i Frankrig, 24 aar gl. Han efterlader sig hustru og en lille datter.

Forsøgsassistent P. Østergaard fra Stursbøl i Oksenvad sogn er falden den 3. august, 29 aar gl. Hans ældre broder, Jeppe faldt for længere tid siden.

Jes Iversen Ravn, en søn af J. Ravn i Ørsted ved Sommersted, er falden 21 aar gl.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Christen Christensen fra Kær paa Als, og Peter Ohlsen fra Kværs er faldne.

Søren Krab, en søn af Grejs Krab i Maugstrup, er den 9. august død paa et lazaret i Aachen, 22 aar gl.

Julius Weiss, en søn af Claus W. i Haderslev, er falden den 6. august, 20 aar gl.

I tabslisten meddeles, at Karl Møller fra Holm, Friedrich Kraft fra Branderup, og Bille Skov fra Fol er faldne, at Nikolaj Lausen fra Tandselle(ikke Tandslet)er død, og at Peter Hansen fra Dybbøl er død ved et ulykkestilfælde.

Saarede

Læderhandler Chr. Banz i Haderslev, har faaet meddelelse om, at hans 20 aar gamle søn, Karl Banz, er bleven haardt saaret og ligger i et lazaret i Wolfenbüttel.

Heinrich Jokumsen fra Kastrup er under kampene i Frankrig bleven saaret i begge arme og ligger paa et feltlazaret bag ved fronten.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Rasmus Nielsen fra Kolstrup ved Aabenraa og Hugo Belom fra Sønderborg er haardt saarede.

Gæstgiver Bondes søn fra Sebbelev paa Als er ikke falden, men saaret.

I fangenskab

Enke Simonsen fra Styrtom ved Aabenraa har fra sin søn, landmand Jep Simonsen, modtaget meddelelse om, at han er i fransk fangenskab.

landmand Jørgen Jørgensen og hustru i Dybbøl har faaet underretning om, at deres eneste søn den 27. juli er bleven saaret.

I tabslisten meddeles, at Nikolaus Schmidt fra Roager er haardt saaret.

Gæstgiver Jacob Lorenzen i Ensted har modtaget meddelelse om, at hans søn Christian ligger syg af tyfus paa et lazaret bag ved fronten.

Peter Christensen fra Kastrup ved Gram, der er med ved Østfronten, ligger paa et feltlazaret bag ved fronten.

Savnede

Løjtnant Nikolaus Riis fra Skovby ved Løjt Kirkeby savnes. Man haaber, at han er i engelsk fangenskab.

Landmand Jep Petersen fra Søft Mark ved Rødekro er meldt savnet.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Jens Jensen fra Arnum er savnet.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *