15. juni 1917 – Ribe Stiftstidende: kirkeklokker pilles ned

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Seks sønner med i krigen

Malermester Joh. Chr. Rommensen i Læk har 6 sønner, der nu alle er i militærtjenesten.

2 af klokkerne i St. Petri kirke i Flensborg

To af klokkerne i St. Petri kirke i Flensborg, der er af bronze, vil i disse dage blive taget ned for at stilles Metalsamlingsstedet for militære formål til raadighed. De er støbte i aaret 1908. Taarnuret vil for fremtiden ikke kunne slaa mere, da de to klokker, der skal afleveres, samtidig var slagklokker.  

Brevene om savnede standses

 Krigsministeriet i Berlin har anordnet, at alle breve til det neutrale udland – København, Stockholm, Genf osv. – angaaende anmodninger om at søge efter savnede skal holdes tilbage af de militære censursteder. For eftersøgninger efter savnede er for Slesvigs og Holstens vedkommende alene Underudvalget for krigsfangne tyskere i Kiel, Holstenstrasse 62 2den, kompetent.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *