15. januar 1918. Tyfus i fangelejren i Novo Nikolajewsk

A.P. Møller fra Sønderborg var krigsfange i Rusland

Fangelejren i Novo Nikolajewsk hørte til de mest berygtede Fangelejre i Sibirien. Kommandanten var haard og umenneskelig, saa vel overfor det russiske Bevogtningsmandskab som overfor Krigsfangerne. Alle rystede for ham.

De sanitære og hygiejniske Forhold i denne store Fangelejr, der rummede 5-6000 Krigsfanger ad Gangen, var frygtelige. Sygebarakken eller Lasarettet kaldtes blandt Krigsfangerne aldrig andet end Dødsbarakken. Der var ikke mange af de Syge, som blev indlagt her, som kom levende ud igen.

I Vinteren 1917-18 udbrød der i Fangelejrenen Tyfus­epidemi, vel nok nærmest foraarsaget af Sult. Da Kommandanten fik Melding om, at der var død 2 Fanger i Løbet af en Nat, svarede han raat, at det var bare Skade, at det ikke var to Hundrede, saa var de dog væk. Han opnaaede ikke helt at faa sit Ønske opfyldt, men i denne Vinter døde der dog alene i denne ene Fangelejr ca. 10,000 Fanger. Der var ikke tale om at give de Døde Kister, de blev, saa snart Døden var indtraadt, lagt ud i Lighuset. Naar man Dagen efter skulde identificere dem , var de ofte saa tilredt af Rotter, at de var ukendelige.

Saa blev der paa Sletten udenfor Fangelejren hugget en Grav i den frosne Jord, og her blev Liget begravet. Naar der var Mulighed derfor, blev der paa Graven rejst et simpelt Trækors, men som oftest var de Krigsfanger, som forrettede Begravelsen, saa svage, apatiske og ligegyldige med det hele, at det som oftest blev undladt.

DSK-årbøger, 1941

3 tanker om “15. januar 1918. Tyfus i fangelejren i Novo Nikolajewsk”

  1. Forslag: Hvis det er muligt at tilføje fakta om billedet, vil det måske tilføre en ekstra dimension.
    Tak for beretningerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *