14. oktober 1918. “Masserne kræver nu Fred, de aner endnu ikke, hvilken Fred de vil faa.”

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 14. Oktober 1918.

I Morges rejste jeg atter til Berlin. Undervejs traf jeg efter Aftale sammen med Kloppenborg Skrumsager. I Flensborg mødte Andreas Grau paa Banegaarden med et Materiale, som han paa Tilsynsraadsmødet efter Opfordring havde lovet at tilvejebringe.

Paa Banegaarden i Hamborg blev jeg tiltalt af en Skolelærer fra Sundeved. Han spurgte mig, hvor han kunde finde §§ 4, 5, 6, 7 og 8 i Pragfreden. Det var øjensynligt § 5, der havde gjort ham urolig.

Jeg henviste ham til Bogsamlingen paa Margrethesminde.

Aftenen tilbragte jeg hos Dr. Breitscheid. Fruen fortalte, at Kejseren var ængstelig. Sidste Lørdag havde han tilbudt Erzberger Rigskanslerposten.

Masserne kræver nu Fred, de aner endnu ikke, hvilken Fred de vil faa.

H.P. Hanssen: Fra Krigstiden, Bd.  2, Kbh. 1925

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *