14. oktober 1914. Flugt fra Fangenskabet

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Flugt fra Fangenskabet.

En preussisk Officer, der var kommen i fransk Fangenskab, men heldigvis er undsluppen, fortæller:

Min Stue var paa første Sal, neden under syntes at være et Officerstue, i hvet Fald blev der uddelt Befalinger. Senere blev der stille. posten foran Vinduet forsvandt. jeg lagde mig fuldt paaklædt paa Sengen, og lod som jeg sov. Døren aabnedes sagte, – Vagtposten kiggede ind, kom nærmere, lod et Lys skinne paa mit Ansigt. jeg trak Vejret dybt og regelmæssigt. Saa trak Posten sig tilbage, og lidt efter var der ganske stille over det hele.

Der gik nogle Timer, saa hørte jeg en Bil nærme sig og standse foran Huset. Det var en fransk Bil. Jeg aabenede stille Vinduet, Vognstyreren var gaaret ind i Huset. Bilen stod tom og uden Bevogtning.

Øjeblikket var det, og jeg besluttede at benytte det. Hellere dø end Fange.

I rasende Fart lavede jeg af Sengetøjet et Tov til at hejse mig ned. Jeg bandt Tovet fast til Vinduesposten,  – saa Øjeblikke senere sad jeg i Bilen, og snart gik det af Sted i rasende Fart. Dejligt maanelyst Vejr, blot lige frem. Vagtposter raabte mig an, men jeg satte blot Farten op. Skud og pibende Kugler om Ørene. Min højre Haand blev ramt, jeg følte noget varmt, – saa greb jeg Styret med venstre Haand. Saadan kørte jeg vel 50 Kilometer …. og mødte saa preussiske Ulaner.

Tre Minutter senere var jeg ved min Troppeafdeling. jeg havde mistet tre Fingre, men jeg var atter fri ….

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *