14. februar 1919. Erklæring fra Det tyske Udvalg: “Vi taler Tysk og er tysksindede!”

I Flensburger Nachrichten m. fl Blade offentliggjorde Det tyske Udvalg 13. Febr. 1919 følgende Opraab:

Den chauvinistiske danske Bevægelse til Anneksion af Flensborg bliver stadig mere truende. Derfor vil vi foretage en Slags Prøveafstemning i Flensborg for at underrette de toneangivende Steder i Tyskland og Danmark og Fredskonferencen om det sande nationale Sindelag i Flensborg.

I de nærmeste Dage vil frivillige Hjælpersker samle Underskrifter under en Erklæring.

Denne Erklæring lyder som følger:

Vi vil Fred og Venskab mellem Tyskere og Danskere, men det kan aldrig naas, naar Omraader med overvejende eller endog ren tysk Befolkning indlemmes i den danske Stat. Vi protesterer derfor ved vor Underskrift imod Bestræbelserne for at skille Flensborg fra Tyskland. Vi taler Tysk og er tysksindede.

Vi beder om at lægge Mærke til denne Erklærings Ordlyd. Hvem der er af den Mening, at Flensborg maa forblive tysk, bor underskrive og støtte vore Samlersker i deres opofrende Virksomhed.

Berettigede til at underskrive er Mænd, Kvinder og Børn over tyve Aar, der har varig Bopæl i Flensborg. Underskriften er fuldkommen frivillig; ingen tvinges eller nødes.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *