13. september 1917. 86’erne i parade for Kronprins Rupprecht

Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 blev kaldt et “danskerregimentet”, fordi usædvanligt mange sønderjyder gjorde krigstjeneste i det.

Da Flandern-kampene klingede en smule af i slutningen af august og begyndelsen af september, fik regimentet en kort galgenfrist.

Landskabet var helt fladt, kun afbrudt af alléer. Trægrupper og parker, landsbyerne, som var spredt i aflange bebyggelser, var rene og venlige, kvartererne gode. For de plattysk talende 86ere gik kommunikationen med flamlænderne uden vanskeligheder. Påfaldende var det store antal slotte med deres store parker, som tydede på usunde sociale forhold. Under normale omstændigheder boede her kapitalister, som omgav sig med ridderpragt.

Tiden før indsatsen blev brugt til øvelser, særlig i modangreb.Divisionen lagde nu særligt vægt på samarbejdet med pionerer og artilleri.

I fritiden blev der tilstået orlov i Brügge. Den gamle by gjorde et dybt indtryk på alle, der så den, med sine stille, træomkransede kanaler, sine smukke gotiske bygninger, hele sin drømmeagtige herlighed.

Men også mere materielle goder lokkede. En god flaske vin, eller kosteligt bagværk blev hilst velkommen med særlig glæde. Hvor tørstende og hungrende soldaten, som i måneder har måttet sluge sin feltkøkkenmad, er efter sådanne nydelser, kan kun vanskeligt forstås af dem, der ikke selv har oplevet det.

Den 13. september var der parade for kronprins Rupprecht af Bayern. Kronprinsen bekendtgjorde, at divisionens indsats var umiddelbart forestående. Om aftenen indtraf afløsningsbefalingen. Regimentet skulle i tiden fra 15.-18. september afløse reserveinfanteriregiment 119 ved Houthulster skoven. Det hørte nu under 4. armé.

Fra: Füsilierregiment “Königin” Nr. 86 i Verdenskrigen 1914-1918

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *