13. januar 1917 – Ribe Stiftstidende: krigens omkostninger

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

 

Artilleri-terrænskydning fra den nye skyttegravslinie

Tirsdagen den 16. januar afholdes igen en artilleri-terrænskydning, som begynder om formiddagen kl. 10 og vil være til ende om eftermiddagen kl. 2. Skudomraadet begrænses af den omtrentlige linie Galsted-Bevtoft hegn – Skrydstrup – Gabøl – Tirslund – Hyrup 2. – Galsted. Et antal af de til denne linie grænsende byer og gaarde skal rømmes for mennesker og, for saa vidt det er nødvendigt, ogsaa for dyr. I andre byer maa man under skydningen ikke forlade husene.  Nærmere bekendtgøres af Gendarmeriet og af Kommuneforstanderne.

 

Haardt ramt

I onsdags jordedes  paa Bov kirkegaard postbud Lorens Petersens kone fra Krusaa. Konen, der lige var nedkommen med et barn, blev angreben af difteritis og ført til hospitalet i Flensborg, hvor hun efter tre dages forløb udaandede, efterladende 5 moderløse børn, det ældste i en alder af 8 aar; den lille er bleven paa sygehuset. Det er et haardt slag for Petersen, der i begyndelsen af krigen blev meget haardt kvæstet og siden den tid er helt uarbejdsdygtig og næppe altid formaar at hjælpe sig selv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *