12. september 1917 – Fra Efterretningssektionens journal: “4 x 18 cm lange Kanoner”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Okdoen E-Sektion. (tilintetgøres).
1. Paa Genner Mark, N.f. Smedegaard, staar 4 x 18 cm lange Kanoner. Ved Hovgaard staar 4 Kanoner af samme Kaliber. Desuden den tidligere omtalte Dæmning ud for Slivsøen er der 3/4 Mil fra Kysten i Hoptruplavningen, V.f. Chausséen, anlagt en anden Dæmning, som tillader at sætte Lavningen under Vand helt op til Østergaard Mølle.
Desuden Oplysninger om Forhold i Tyskland (de samme i det væsenlige som for Bilagene til Indg. E. 808/1917)

(Rigsarkivet København, 0201-018, Generalstaben, Generalstabens Efterretningssektion, 1915-1923, V. Efterretningsjournaler.)

2 tanker om “12. september 1917 – Fra Efterretningssektionens journal: “4 x 18 cm lange Kanoner””

 1. Slivsø har tidligere været nævnt, dog stavet med f i Slifsølavningen: 8. juni 1917 – Fra Efterretningssektionens journal:
  https://denstorekrig1914-1918.dk/8-juni-1917-fra-efterretningssektionens-journal-meget-staerke-forsvarsvaerker/

  Slivsø indgik i Sikringsstilling Nord. Slivsø strækker sig fra Hoptrup mod sydøst, ud mod Diernæs Strand ved Diernæs Bugt og Lillebælt.

  Nutidens Slivsø er meget anderledes end den oprindelige sø. Slivsø blev tørlagt i 1958, og genskabt i 2004.
  Se http://da.wikipedia.org/wiki/Slivsø
  Søens og tørlægningens historie siden 1941 fremgår af http://www.dettabteland.dk/sydjylland/slivsoe.pdf Her ses kort og luftfoto fra “før, under og efter”.

  Oprindelig, altså før landvindingen i 1950’erne, var der kun ca. 300 m fra søen til havet.

  Nutidens Slivsø er 2700 meter lang. Vandstanden kunne synes at være højere end for 100 år siden, for nu når søen længere ind til Hoptrup, hvor der før var eng på en ca. 700 meter lang strækning mellem by og sø. Forklaringen er imidlertid, at jorden i engen har “sat sig” under den tørlagte periode. I en folder om Slivsø på http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Slivs2008.pdf oplyses, at søbunden nu ligger en til to meter lavere end før afvandingen.

  Også søens udløb er ændret i tidens løb. Ved søens tørlægning i 1950’erne blev udløbet i form af en afvandingskanal med sluse flyttet 400 – 500 meter østpå, nærmere Vilstrup Strand. Så det sluseværk, der var nyt i 1917, er formodentlig borte.

  Gamle kort kan ses på https://historiskatlas.dk
  På det preussiske kort fra 1880 hed søen Schlief- oder Slip-See.
  Schlief-See blev så i teksten fra juni 1917 til Slifsø.

  1. Hej Erik
   Det er ikke altid, vi husker at takke dig, men vi er meget glade for dine uddybende kommentarer og forklaringer til opslagene her på side – blive endelig ved med det! 🙂
   mvh
   René

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *