12. oktober 1917. “Kamel, dromedar, svin, idiot, satansknogle, røvhul …”

Artilleristen Frederik Tychsen fra Agerskov var i august-september indsat ved fronten ved Ypres i bataljon 407. Midt i september blev hans batteri trukket bort fra fronten og blev sendt til Huissignies ved Mons for at hvile ud. Her blev én af hans kammerater udnævnt til feldwebel.

Underofficer Zeidler blev her forfremmet til Etatm. Feldvebel. Det viste sig, at han var en slet person.

Ham, som vi havde kendt som menig, blev en ren skurk, da han blev Feldvebel. Han var ualmindelig grov i munden, og hele hans måde at være på, var absolut utiltalende, det var ingen soldater, der tog det alvorlig eller ilde op, fordi der blev anvendt militæriske kraftudtryk, dvs. sådanne ord som: kamel, dromedar, svin, idiot, Satansknogle, røvhul, osv. – det kom an på måden, om man kunne mærke, om en, der anvendte dem, var ondskabsfuld, eller han var en godmodig sjæl.

Feldv. Zeidler var dum, ondskabsfuld, i den civile stand var han ganske almindelig minearbejder, og denne slags var tit de værste, når de hos militæret fik en lille smule at sige.

Privattryk. Venligst stillet til rådighed af familien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *