6. marts 1920. Ernst Christiansen: “…3. Zone kræves rømmet…”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

6. Marts: Flagforbud 12—14. Marts. — Vi offentliggør Henvendelser til den danske Rigsdag, til Kommissionen og det øverste Raad, hvorved 3. Zone kræves rømmet henholdsvis Ikke-Rømningen kræves tagen i Betragtning ved Afgørelsen. I en længere redegørelse henvises til Rensborg og et til 7. Marts indkaldt stort tysk Møde i Sørup ved 2. Zones Sydgrænse. Mellemslesvigsk Udvalg, 362 Tillidsmænd i Flensborg  og 243 i Landdistrikterne har underskrevet.

— Møder i Ladelund, N. Petersen og H.J. Christensen, og i Lyngsted, Lorenzen og Jessen.

— Forpagterne, som nu i stort Tal gør Tjeneste med deres Avtomobiler , er samlede i Jernbanehotellet, Bernt Lunn fra Sofiedal er deres Kommandør. 

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *