13. februar 1920. Forslag om forbud mod flag og farver.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

13. Februar: Klokken 10 hos Bruce. Overrækker vort Forslag om Forbud mod Flag, Farver og offentlige Demonstrationer i Dagene omkring Afstemningen. Man nægter, at Kundgørelsen om de to Urner skulde være udstedt for Balancens Skyld i Anledning af Dr. Christians’s Ord.

Jeg går Rede for Tallene vedrørende de stemmeberettigede sydfra, som nogle Steder paa Landet næsten overstiger de bosiddendes Tal og er mange Gange saa stort som Tallet nordfra. Drøfter de samme Ting med Heftye. —

Store Møder i Niblum og Oldsum paa Før. Andersen og Gad. Trods Modtalere Forsamlingen paa dansk side.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *