10. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: Distriktsfeldwebel Schrøder lever

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Dansk canadier falden paa Vestfronten

Husmand S. Clemmensen i Thorup paa Samsø har fra det engelske krigsministerium modtaget meddelelse om, at hans søn, Johann Clemmensen, der havde meldt sig som canadisk frivilig, er falden paa Vestfronten.

Distriktsfeldwebel Schrøder lever og er paa fri fod

Vi bragte den 27de juni en meddelelse fra Haderslev, hvorefter daværende Distriktsfeldwebel Schrøder ca. 3 uger forud skulde være bleven arresteret sigtet for bestikkelse og have taget sig af dage i fængslet. Meddelelsen var allerede tilgaaet os tidligere fra forskellige sider, men vi optog den først, da den senere blev os tilstillet fra en side, vi havde grund til at anse for fuldt ud paalidelig og som var den paagældende endog meget velvillig stemt. Imidlertid er der nu indløbet en meddelelse fra Distriktskommandøren i Flensborg, Oberst Otthum, der oplyser, at det af os gengivne rygte er ganske urigtigt, idet Distriktsfeldwebel Schrøder lever og er paa fri fod ligesom der ikke foreligger noget der kunde lade formode, at han kunde have gjort sig skyldig i at modtage bestikkelse. Idet Distriktskommandøren beder os oplyse dette skal vi tilføje, at vi naturligvis beklager, at vi – til trods for vor paapasselighed ved optagelser af meddelelser sydfra – er kommen til at bringe en notits, der efter de af obersten givne oplysninger om Distriktsfeldwebel Schrøder maa føles krænkende for denne; men vi antager, at man til gengæld føler sig forvisset om, at sligt ikke vilde være sket, dersom der for os havde været mindste tvivl om meddelelsen paalidelighed.

En tanke om “10. juli 1917 – Ribe Stiftstidende: Distriktsfeldwebel Schrøder lever”

  1. Johan St. Jerme Clemmensen, født 26-01-1896 på Samsø. Faldt 14-04-1917 på Vimy Ridge ved Arras som soldat ved Canadian 87 (Quebec) Batallion. Han ligger begravet på den engelske kirkegård Villers Station, Blok IX – række A – grav 6. På hans gravsten står på dansk: “Vor Kare Son – Fodt i Thorup – Tranebjerg Danmak – Elsket – Savnet”. (Foto af gravsten foreligger)

    Han pårørende var opgivet som Søren og Maren Clemmensen, Thorup, Tranebjerg .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *