10. juli 1916 – Ribe Stiftstidende: Tøjterne i Haderslev

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Den 7. juli 1916 har politimester Dr. Schindelhauer i Haderslev udstedt en bekendtgørelse om skamløse kvindfolks modbydelige adfærd i Haderslev, hvor de om aftenen driver omkring i gaderne, og forsøger at nærme sig til soldaterne. Jeg har – hedder det – besluttet at gøre en ende på denne omstrejfen. Politiorganerne har derfor fået anvisning til at notere saadanne kvindfolk, der om natten planløst og uden maal og med strejfer omkring eller paa anden maade vækker forargelse, og de vil om nødvendigt blive førte til politifængslet, for at de dér kan finde lejlighed til at tænke over tidens alvor.

Byg og havre – nye forordninger

Mens landmændene i fjor fik lov til at beholde halvdelen af den byg, de avlede, har Forbundsraadet nu bestemt, at de i det kommende aar kun selv maa beholde to femtedele af den byg, de avler. Denne nedsættelse er sket, fordi det er nødvendigt at stiller mere byg til raadighed til gryn, grubber og maltkaffe. Desuden skal der paa denne vis ogsaa skaffes byg i begrænset omfang til svineavlere, som ikke selv har jord. Landmændene faar atter lov til at lade byg forarbejde til gryn, grubber og bygmel, men der vil blive ført skarp kontrol med, at de kun lader male til eget forbrug. Andre bestemmelser regulerer malteriet. Hvad havren angaar, bliver de hidtil gældende bestemmelser i alt væsentligt bestaaende. Der findes dog en ny bestemmelse om, at havre, som ikke længere er i producentens haand, ogsaa kan eksproprieres. Landmændene kan lade havre formale til gryn og mel til eget forbrug, men de maa i det enkelte tilfælde have særlig tilladelse dertil. 

Faldne

Jørgen Johansen Nissen fra Halk er falden den 25. juni, 21,5 aar gammel. Den faldnes fader er ogsaa med i felten.

Julius Møller, ældste søn af Rektor Dr. Møller i Haderslev, er falden den 2. juni.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Hans Thomsen fra Roost er falden og at feltlæge professor Dr. Maks Lühe fra Augustenborg er død som følge af sygdom paa feltlazaret.

Saarede

Landmand Chr. Bollerup ved Vilstrupvej i omegnen af Haderslev har faaet meddelelse om, at hans søn Peter er blevet farlig saaret i hovedet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *